Cs:Beginners Guide 1.3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vytváření a úprava dat OSM

Mapová data OSM se skládají z následujících prvků (Elements):

  • Body nebo někdy Uzly (Node): Bod označuje polohu nějakého objektu, třeba poštovní schránky. Pomocí dvou nebo více bodů se pak kreslí úsečky.
  • Cesty (Way): seznam bodů, zobrazených jako propojené úsečky. Pomocí cest se zakreslují silnice, pešiny, atd.
  • Uzavřené cesty nebo Plochy (Closed Way nebo Area): jsou do kruhu spojené cesty. Pomocí uzavřených cest se zakreslují plochy, jako jsou třeba parky, rybníky, lesy nebo budovy.
  • Relace (Relation): spojují dohromady cesty, které nereprezentují ty samé fyzické objekty. V relaci je pak napsáno, jakou roli každá z obsažených cest má. Pomocí relací se v mapě vytváří věci jako například turistické trasy, popisy omezení odbočení na křižovatkách nebo pro zakreslování složitých nespojitých ploch. Velmi dlouhé cesty, jako třeba mezinárodní silnice, které se skládají z mnoha kratších částí, se pomocí relace spojují do jednoho celku. Jiným příkladem třeba může být přírodní rezervace, která se skládá z více oblastí, které nejsou spolu přímo spojeny.

Nodes-ways-closedways.PNG

Ke všem těmto prvkům mapy se dají přidávat značky (Tags), kterými lze popsat jejich název, druh silnice, atd.

Editory

Úpravy mapy můžete provádět jedním z těchto tří nejdůležitějších editorů:

  1. iD(en) je nejnovější editor, který lze používat přímo z hlavní mapy kliknutím na tlačítko "Upravit". Je napsaný v HTML5/Javascript.
  2. Potlatch 2 je starší editor založený na Adobe Flash, který je rovněž dostupný přímo z hlavní mapy kliknutím na tlačítko "Upravit".
  3. JOSM je editor, který má mnohem více funkcí, než předchozí online editory a je preferovanou volbou zkušenějších uživatelů. Je trochu těžší se s ním naučit pracovat, ale pak vám dovolí pracovat rychleji a lépe.Předchozí | Další