Tr:Beginners Guide 1.3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Giriş   Bilgi toplama   GPS bilgi yükleme   Harita düzenleme   Bilgi düzenleme   Haritaları dönüştürmek    

OSM Verileri Oluşturma/Değiştirme

OSM'nin verileri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

  • Boğum: Belirli yerleri işaretlemek için kullanılan noktalar (posta kutusu gibi) yada bölümler arası ulaşım için.
  • Yollar: An ordered list of nodes, displayed as connected by line segments. They are used to describe roads, paths etc.
  • Kapalı Yollar: Kapalı yolları tam bir döngü içinde gidip yolu vardır. Parkları, gölleri, adaları yada binaları tanımlamak için kullanılır.
  • Bağlantılar: Farklı şekilde birbirlerine bağlandıkları zaman, ama aynı fiziksel şey temsil etmez, relation Her bir şekilde bir rol tanımlamak için kullanılır. Onlar delikli bisiklet yolları, dönüş kısıtlamaları ve alanları gibi şeyleri tanımlamak için kullanılır.
  • Beginners Guide 1.3.1 - Yolun normal bir kavisli bölümün içine bir GPS izleme dönüştürme hakkında genel ipuçları

Nodes-ways-closedways.PNG


Bu iki ana editör seçiminiz var:

  1. Potlatch Başlangıç için en basit editör ve 'edit' tuşuyla ulaşılabilir.
  2. JOSM Bu Potlatch'den daha etkili ve birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.


Previous | Next