Et:Beginners Guide 1.3

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OSMi andmete loomine ja töötlemine

OSMi andmed koosnevad järgnevatest elementidest:

  • Sõlm (node) Punkt, mis märgib konkreetset asukohta (nt mingit huviväärsust), ja mida kasutatakse ka selleks, et nende abil moodustada teisi elemente (jooni).
  • Joon (way) Kindlas järjekorras sõlmede nimestik, mis kujutatakse neid ühendava joonena. Jooni kasutatakse selleks, et kaardistada tänavaid, teid, radu jms, üldiselt kõike, mis on ka kaardil jooned.
  • Suletud joon (closed way) Ala ehk polügon. Neid kasutatakse selleks, et kaardistada hooneid, parke, metsi, järvesid, saari jne.
  • Relatsioon (relation) võimaldab eri jooni omavahel kokku siduda, nii et need kujutavad mingit nendest endist erinevat füüsilist (või mittefüüsilist) nähtust. Relatsiooni kasutatakse selleks, et kirjeldada iga joone rolli selles seoses. Relatsioone kasutatakse näiteks jalgrattateede, ühistranspordi teekondade, pöördepiirangute, aukude/saartega alade, administratiivpiiride jpm jaoks. Üldpõhimõte on vältida sama füüsilise nähtuse mitmekordset kaardistamist mitmes eri tähenduses, sageli kasutataksegi siis relatsioone.

Et-Nodes-ways-closedways.PNG

Kõik need elemendid võivad olla kirjeldatud kasutades silte (tags), mis sisaldavad näiteks nime, tee tüüpi jne. Paljudel juhtudel on teatud sildid kohustuslikud, näiteks tänava nimi. Iga silt koosneb nime ja väärtuse paarist. Hea tava on kasutada samade nimedega silte, mis on juba kasutuses.


Üles Järgmine