Et:Beginners Guide 1.1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Olemasolevate andmete kasutamine

Üldiselt ei tohi olemasolevaid kaarte OpenStreetMapi andmeallikana kasutada, sest nende autoriõigused kuuluvad selle loojale ning ilma kirjaliku loata ei ole neist tuletatud teose loomine lubatud. Seega ei tohi andmete allikana kasutada Google, Yahoo!, Microsoft Live, Maps24 või mõne teise avaliku kaarditeenuse pakkuja kaarte. Samuti ei ole lubatud kasutada kohalikke Regio või EOMapi kaarte. Olemasolevaid kaarte tohib kasutada ainult siis, kui omanik on selleks nõusoleku andnud või kui need kaardid ei ole autoriõigustega kaitstud. Eestis on selliseid peamisi avalikke andmeallikaid kaks - Maa-amet ja NL sõjaväekaardid.

Maa-amet

Eesti Maa-amet andis 17. septembril 2009 OpenStreetMapi projektile MTÜ Avatud Maakaardi Seltsi vahendusel ametlikult ja kirjalikult õiguse kasutada avalikke kaarditeenuseid ja nende kaudu esitletavaid andmeid tuletatud andmekogu loomiseks. Maa-ameti avalike teenuste kasutamise tingimuseks on tuletatud andmekogu metaandmestikus Maa-ametile kui andmete allikale viitamine koos aastaarvu, mil Maa-ameti andmeid on kasutatud, äratoomisega. Maa-ameti vastuse täistekst on siin [1].

Maa-ameti taustakaardid

Maa-amet on üles pannud EPSG:4326 ja EPSG:3301 süsteemis OGC WMS on-line teenuseks, mis kõlbab ka meil väga hästi otse kasutamiseks. Värskeima info kasutuses olevatest serveri aadressidest leiab Maa-Ameti kodulehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus-p65.html

Maa-ameti ortofoto kasutamiseks JOSMis tee nii:

 • JOSMi menüüribal vali Muuda -> Eelistused.
 • Ilmunud aknas vali vasakul asuvast menüüst sakk Settings for the map projection and data interpretation.
 • Valikkastist 'Projektsiooni meetodid', kus vaikimisi on Mercator, vali WGS84 Geographic.
 • Kui see tehtud, vali vasakpoolsest menüüst sakk kirjaga WMS (Web Map Service).
 • Ülemises tabelis on juba antud mõned ortofotode allikad, nagu näiteks Landsati, Yahoo, Bingi ja Maa-Ameti omad. Vali nendest Maa-Ameti omad (Estonia Basemap, Estonia Ortho) ja vajuta nupule 'Activate' seejärel vajuta nupule 'OK'.

Käsitsi mõne muu kihi lisamiseks vajuta alumise tabeli kõrval olevale + märgile.

 • Reale Menu name kirjuta kihile sobiv nimi, näiteks 'Maa-amet' oleks tabav.
 • Reale Service URL kopeeri aadress http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo? (ortofoto, aluskaart, reljeef, metsanduslik, Corine,...) ja vajuta klahvile Get Layers.
 • Avanevas kataloogivaates vali omale sobiv kiht. Näiteks ortofoto jaoks vali 'Maa-ameti aluskaardid', siis 'Ortofotod' ja siis selle all avanev 'Ortofoto'.
 • Kui nüüd vajutada OK ja veel kord OK, peaks Maa-ameti ortofoto olema tööks valmis.

JOSMis võib kasutada pluginat slippy map, siis loetakse WMS-ist kõik taustakaardid järjest.

Kui kaart tundub moonutatud (pressitud põhjalõunasuunal kokku) oma WGS84 projektsiooni tõttu, siis võid valida ka Projektsiooni meetod: Estonian. Siis peab WMS URL- olema ilma "-geo" osata, ehk http://kaart.maaamet.ee/wms/alus? algusega.

Veebi editoris (Potlatch2) saab Maa-ameti kaardi samuti taustaks panna, selleks vali Background > Edit ja defineeri uue taustakaardi URL-iks http://kaart.maakaart.ee/tiles/1.0.0/maaamet_orto_EPSG900913/$z/$x/$y.jpeg?origin=nw

Maa-ameti WMS-teenuse legend on siin [2].

Merkaatoris tuleks seadistada WMS Server address: http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?service=wms&, Layers: of10000 (ortofoto jaoks), Projection: EPSG:4326, Image format: image/png ja Styles: "," (lihtsalt koma).

iD veebi editoris on taustapildi aadressiks:

http://kaart.maakaart.ee/tiles/1.0.0/maaamet_orto_EPSG900913/{z}/{x}/{y}.jpeg?origin=nw

Seda saab kasutada vajutades iD redaktoris paremas tulbas olevale kihtide nupule ning valides 'Kohandatud' valiku. Sisesta ilmunud aknasse ülaltoodud aadress ning nõustu. Seejärel vali parema tulba ülalt 100% heledus ning sulge kihtide valik kihtide ikoonile uuesti vajutades.

Maa-ameti Aadressandmed

Eesti ametlik aadresside andmebaas on saadaval avalikuks kasutamiseks http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads?xBTN.newvalja aadressilt allalaetavate failidena. Maaamet on kinnitanud, et nende andmete import OSM-i on lubatud. Aadressandmete puhul tuleks tähele panna: 1. Need ei sisalda postiindekseid. Indeks on Eesti Posti sisene identifikaator ja nad ei ole lubanud neid OSM-i laadida (kuigi nende kodulehel on ka info allalaetav) 2. Aadress on ametlikult kinnistul, mitte hoonel. Seega koordinaadid ei ole sageli seal kus tavainimene neid otsiks - maja juures. See tähendab et automaatset importi teha ei saa, vaid tuleb käsitsi tag-e tõsta majade külge.

Täpsem info tagimise kohta ja varasemalt ettevalmistatud lihtsamini kasutavad .OSM formaadis andmed leiab: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Et:Key:addr

Nõukogude Liidu sõjaväekaardid

Üldise arvamuse kohaselt on legaalne OSMis kasutada nn NSVL kindralstaabi topokaarte. Üks põhjus on tõsiasi, et autoriõigusi käsitleva Berni konvensiooniga NSVL ei ühinenud, seega üldine rahvusvaheline autoriõiguste kaitse NSVLis loodud kaartidele ei laiene. Neid võib seega lugeda out-of-copyright andmeteks. Siiski on Venemaa ametlik seisukoht, et need kaardid kuuluvad neile. Tegelikult ei ole eriti palju juhuseid, kus need kaardid oleksid oluliselt täpsemad kui Maa-ameti põhikaart (nad on ikkagi üsna vanad).

Neid kaarte saab tileserverina (TMS) taustale võtta, et nende abil asukohti täpsustada.

a) Uuemas Webi Flashi editoris (Potlatch 2)

 1. Mine kaardilehel sind huvitavasse kohta, suurenda sisse seni kuni "Edit" tab muutub valitavaks. Vali Edit
 2. Kliki "Background" nupp üleval ja vali "Edit"
 3. Lisa uus rida, määra mingi nimi ja määra URL: http://lbs.nutiteq.ee/topo/$z/$x/$y.jpg

b) Vanemas Webi Flashi editoris (Potlatch)

Potlatch topokaardiga.png
 1. Mine kaardilehel sind huvitavasse kohta, suurenda sisse seni kuni "Edit" tab muutub valitavaks. Vali Edit
 2. Kliki "Set options" ikoonile allservas
 3. Vali Background map Custom: ja sisesta seal URL: http://lbs.nutiteq.ee/topo/!/!/!.jpg

c) JOSM-is

 1. Installi Slippymap plugin
 2. Seaded tuleb panna käsitsi, vt [3]
 3. Määra midagi sellist: slippymap.custom_tile_source_1.url=http://lbs.nutiteq.ee/topo/

d) Merkaatoris

 1. Tools > Preferences > Background image
 2. Map Adapter > TMS Adapter, vajuta Setup...
 3. Add, Server address: http://lbs.nutiteq.ee/topo, Path: /%1/%2/%3.jpg

Tartu LV WMS server

Leidub detailne topograafiline kaart (1:500 vist).

NB! JOSM tuleb eelnevalt seadistada Eesti (Lambert) projektsioonile!

WMS teenuse URL-id on:

Vaata ekraanivideot JOSM ja Tartu WMS kasutamisest siin: [[4]]

Teisi andmestikke

Keskkonnaameti veekogud: jõed ja järved. Üsna detailne info, aga tuleb käsitsi kopeerida ükshaaval, sobitades olemasoleva infoga.

 1. Vaata allikale viidet jms infot talk-ee listis https://groups.google.com/d/msg/openstreetmap-ee/LQsj_TeqZ9s/-kPPQPo35kQJ
 2. Jõed OSM failina
 3. Järved OSM failina

Üles Järgmine