Sk:Beginners Guide 1.1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Yahoo! mapy, Landsat and NPE mapy

  • Yahoo! poskytlo OSM letecké snímky najväčších osídlených plôch sveta. Fotografie je možné trasovať za účelom získania máp, ale dodatočné údaje (ako názvy ulíc atp.) NEsmú byť použité.
  • Landsat' je knižnica satelitných snímok s malým zväčšením.
  • NPE maps sú staré mapy z edície Ordinance Survey's New Popular Edition, ktoré je možné voľne použiť, pretože sú viac ako 50 rokov staré.

  • Q: Ako môžem získať tieto podklady?
  • A: Za predpokladu, že mapujete oblasť. Yahoo Imagery, môžete ju nájsť v online editore Potlatch. Potom ešte existuje plugin do JOSM umožňujúci zobrazenie máp a potrebujete tiež WMS plugin. Najnovšia verzia JOSM má v sebe zabudovanú správu pluginov a dajú sa nainštalovať priamo z programu, menu Edit -> Preferences, ikona s ikonou zásuvky.

Späť