Sk:Beginners Guide 1.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zber údajov

Je veľa spôsobov, ako získať údaje pre OSM:


 1. Snímanie pomocou GPS prijímača. Toto je najbežnejšia cesta zbierania údajov, často uprednostňovaná, či dokonca nevyhnutná pre získanie počiatočného tvaru ciest, trás a iných ciest. Keď chcete rozšíriť mau na inak prázdne miesto a nemáte GPS, je ich možné niekedy zapožičať, alebo môžete vytvoriť mapy z dát iných používateľov.
 2. Miestne znalosti - Možno najlepší zdroj dát, keď jednoducho poznáte miesto dobre a vďaka tomu napríklad názvy ciest, ktoré obchody a cesty sa tam nachádzajú, miestne pravidlá a obmedzenia dopravy, alebo čokoľvek ďalšie môžete chcieť pridať do OpenStreetMap. Keď existuje základné umiestnenie ciest, často nepotrebujete žiadne technické zaradenia a môžete ihneď začať.
 3. Ortofotomapy (napríklad Landsat, Mapquest, NPE) sú dostupné pre OSM pre vytvorenie stôp. Tieto zdroje môžu výrazne zlepšiť OSM, ak sú použité správne, ale mapovaná oblasť vyžaduje niekoho na zemi, aby overil a pridal informácie, ktoré nemôžu byť získané z iných zdrojov. Zistíte, že je o mnoho jednoduchšie vytvárať stopy z ortofotomáp keď poznáte miesto a máte ho v mentálnej pamäti. Máme mnoho príkladov, keď napríklad importovaním ľudia na zemi stratili motiváciu pracovať na tomto území. Preto neváhajte začať s tým čo máte, ale pamätajte na lokálnych tvorcov máp a naplánujte si cestu po zemi, ak je to možné.
 4. Vaše fotografie alebo nákresy - uistite sa, že máte súhlas ich kopírovať a používať pre OSM. Väčšina máp nie je tak voľná, ako by sa zdalo (nie všetko čo je zadarmo je povolené kopírovať!). Môžete ju vložiť do projektu OpenAerialMap (ortorektifikácia pomôcou http://labs.metacarta.com/rectifier/)
 5. Údaje môžu už byť získané a je potrebné, aby ich ľudia konvertovali do mapy. Pozrite si miestne projekty mapovania.
 6. Opravou omylov v mape, ak ich zazriete. Máme niekoľko nástrojov pre zabezpečenie kvality, ktoré môžu byť použité pre nájdenie problémových oblastí.

Každý zo zdrojov má inú presnosť! Táto stránka o presnosti vysvetľuje niektoré bežné chyby vytvorené z vašich cenných dát získaných s veľkou snahou a odôvodňuje, prečo by ste nemali vždy upravovať údaje, ktoré vyzerajú „nesprávne“.

Aké údaje zaznamenávame

Je veľa údajov, ktoré sa dajú zaznamenať do OSM. Od miest a obcí, ulíc, končiac detailami ako sú parky, poštové schránky, bankomaty, omedzenie prístupu, atď. Rôzni ľudia považujú za dôležité rôzne veci, typicky v závislosti na tom, akým spôsobom sa pohybujú (auto, MHD, bicykel, peši, ..). Napríklad ľudí jazdiacich po diaľnici budú zaujímať skôr benzínové stanice ako mená hotelov.

Bežne ľudia postupne mapujú viac a viac detailov, ale začínajú so základmi. Toto je jeden z mnohých možných spôsobov, ako postupne pridávať detaily:

 • Typ cesty (ulica, diaľnica, rýchlostná cesta, cesta prvej triedy, atď.)
 • Názvy ulíc (kvôli vyhľadávaniu)
 • Parkoviská
 • Smer ulice, či je jednosmerka
 • Obmedzenie cesty pre rôzne typy vozidiel
 • Využitie územia: priemysel, obchody, obytné zóny, ...
 • Cesty, cyklotrasy, turistické trasy, náučné chodníky, poľné cesty
 • Konkrétne budovy, napríklad hotely, reštaurácie, školy, a ich názvy
 • Jemné detaily ako odpočívadlá, servisné cesty, križovatky, semafory, mosty, tunely.
 • Ďalšie významné miesta: rozhľadne, jaskyne, prírodné pamiatky, kostoly, atď.

Menu | Nasledujúca