Bg:Beginners Guide 1.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Събиране на данни

Има различни начини за събиране на данни за OSM:


  • GPS - Това е най-често използваният начин за събиране на данни за OSM, като за напълно картографирани райони е незаменим.
  • Yahoo! Imagery, Landsat and NPE maps
  • Ваши снимки или карти - Убедете се, че са напълно свободни за копиране и ползване с OSM. Повечето данни не са свободни, както ще се досетите.

Назад