Pl:Przewodnik dla początkujących 1.1

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Beginners Guide 1.1)
Jump to navigation Jump to search
Spis treści O projekcie OpenStreetMap Przeglądanie Jak wnieść wkład Wkład w dane mapowe Edytowanie Słowniczek Przewodnik dla początkujących

Źródła pozyskiwania danych

Istnieje wiele sposobów pozyskiwania danych na potrzeby OSM:

  1. Korzystanie z własnych źródeł:
    • Najlepszym źródłem są informacje zebrane przez twoją obecność w miejscu, które chcesz edytować.
    • Dane pozyskane od osób związanych z danym miejscem lub przeprowadzeniem wśród nich ankiety.
    • Pozyskiwanie danych dostępnych w źródłach ogólnych.
  2. GPS – był to najczęstszy sposób zbierania danych dla OSM w pierwszych latach istnienia projektu. Obecnie jest przydatny w przypadku mapowania miejsc, gdzie zdjęcia lotnicze nie wystarczają lub są mało precyzyjne, np. w terenach gęsto zalesionych. Można też tworzyć mapy na podstawie danych GPS dostarczonych przez innych.
  3. Zdjęcia lotnicze i satelitarne – wiele instytucji oraz organizacji udostępnia tego typu dane. Większość edytorów OSM zaproponuje odpowiedni podkład mapowy do edycji wybranego przez ciebie terenu.
  4. Inne zdjęcia lub mapy – używaj tylko takich, co do których masz pewność, że licencja na której są udostępniane, pozwala na ich wykorzystanie w OSM, np. licencja Google nie zezwala na korzystanie z ich źródeł podczas edytowania, wszystkie dane pozyskane w ten sposób będą musiały być niezwłocznie usunięte.

Jakie dane dodawać

Istnieje wiele danych, które można zebrać i wprowadzić do OSM. Zaczynając od oczywistych, takich jak: przebieg i nazwy ulic, aż po drobne szczegóły, jak parki, skrzynki pocztowe, żywopłoty lub pojedyncze krzewy. Jeśli uważasz, że dany obiekt pomoże ludziom odnaleźć drogę, to zmapuj go! Wyczerpujący wybór najczęściej mapowanych obiektów i sposób ich opisania w OSM można znaleźć na stronie wiki z ich opisami. Nie jesteś ograniczony do tego, co jest tam wymienione, więc bądź kreatywny i zmapuj to, co jest dla ciebie ważne!

Zazwyczaj edytorzy zwiększają szczegółowość w miarę upływu czasu, ale zaczynają od podstaw. Sieć dróg jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia edytowania, mniejsze rzeczy, takie jak chodniki lub skrzynki pocztowe są wśród tych obiektów dodawanych na końcu.


Do góry ↑ | Poprzednia ← | Następna →