Pl:Obiekty na mapie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Wprowadzenie

OpenStreetMap reprezentuje obiekty fizyczne na ziemi (np. drogi lub budynki) za pomocą znaczników dołączonych do podstawowych elementów (węzłów węzeł, linii linia, obszarów obszar i relacji relacja). Każdy tag opisuje atrybut geograficzny obiektu pokazanego przez ten konkretny element. Ta strona przedstawia najważniejsze zalecane obiekty na mapie oraz związane z nimi tagi.

Nie ogranicza w żaden sposób doboru tagów, jakimi mogą być oznaczane obiekty. Możemy stosować takie tagi jakie zechcemy, o ile tylko ich wartości są możliwe do zweryfikowania. Jednakże są pewne korzyści wynikające ze stosowania się do zalecanych rozwiązań. Pozwala to tworzyć, interpretować i wyświetlać bardziej ujednoliconą mapę.

Jeśli nie możemy znaleźć właściwego tagu do tego, co chcemy oznaczyć na mapie, poszukajmy w propozycjach.
Jeśli chcemy zgrupować linie lub węzły w komponent wyższego poziomu, możemy zwrócić uwagę na relacje. Tam też możemy zobaczyć, jakie obiekty mogą zostać dodane w przyszłości (i być może przyspieszyć ten proces) bądź też zaproponować własne.

Uwagi dotyczące wyświetlania (renderowania) mapy

  • Użycie tagów z poniższych szablonów zwiększa szanse na poprawne odwzorowanie ich na różnych mapach tworzonych na podstawie danych OSM. Jednak nie ma gwarancji, że wszystkie tagi z tych szablonów będą wyświetlane na głównej mapie OSM.
  • Istnieje również wiele tagów, które będą wyświetlane na mapie OSM, a których nie ma w tych szablonach, ponieważ tagi w tych listach nie są uzupełniane na bieżąco wszystkimi tagami zaimplementowanymi do renderingu.
  • Kolumna Rendering w poniższych tabelach stanowi tylko przykład, jak obiekty mogą być wyświetlane na mapie.

Tabele tematyczne

Tabele są pogrupowane tematycznie, począwszy od najczęściej używanych.
Każda tabela jest szablonem, który może być tłumaczony na inne języki.

Możesz edytować tę stronę. Przed zapisaniem zmian użyj przycisku "Pokaż podgląd" (Alt+Shift+p).[edit]

Nazwa Szablon Komentarz
Fizyczne (Physical)
3D {{Template:Pl:Map Features:3D}}
Zwierzęta {{Template:Pl:Map Features:animal}}
Drogi {{Template:Pl:Map Features:highway}}
Mosty ruchome {{Template:Pl:Bridge:movable}}
Bariery {{Template:Pl:Generic:Map Features:barrier}} Wersja podstawowa (generic).
Bariery {{Template:Pl:Map Features:barrier}} Nowsza wersja oparta na informacji pobranej automatycznie z Taginfo.
Parking dla rowerów. {{Template:Pl:Bicycle parking}}
Drogi rowerowe {{Template:Pl:Map Features:cycleway}}
Rodzaje utwardzenia dróg {{Template:Pl:Map Features:tracktype}}
Cieki {{Template:Pl:Map Features:waterway}}
Kolej {{Template:Pl:Map Features:railway}}
Drogi powietrzne {{Template:Pl:Generic:Map Features:aeroway}} Wersja podstawowa (generic).
Drogi powietrzne {{Template:Pl:Map Features:aeroway}} Nowsza wersja oparta na informacji pobranej automatycznie z Taginfo.
Transport nadziemny {{Template:Pl:Map Features:aerialway}} Wersja podstawowa (generic).
Atrybuty transportu nadziemnego {{Template:Pl:Aerialway attributes}}
Transport publiczny {{Template:Pl:Map Features:public transport}}
Energetyka {{Template:Pl:Map Features:power}}
Budynki {{Template:Pl:Building typology}}
Obiekty inżynieryjne {{Template:Pl:Map Features:man made}}
Wypoczynek {{Template:Pl:Map Features:leisure}}
Udogodnienia {{Template:Pl:Map Features:amenity}}
Opieka zdrowotna {{Template:Pl:Map Features:healthcare}}
Biura {{Template:Pl:Map Features:office}}
Sklepy {{Template:Pl:Map Features:shop}}
Rzemiosło {{Template:Pl:Map Features:craft}}
Nagłe wypadki {{Template:Pl:Generic:Map Features:emergency}} Wersja podstawowa (generic).
Ratownictwo {{Template:Pl:Map Features:emergency}} Nowsza wersja oparta na informacji pobranej automatycznie z Taginfo.
Turystyka {{Template:Pl:Map Features:tourism}}
Miejsca historyczne {{Template:Pl:Map Features:historic}}
Zagospodarowanie terenu {{Template:Pl:Map Features:landuse}}
Zbiorniki {{Template:Pl:Map Features:basin}}
Obiekty wojskowe {{Template:Pl:Map Features:military}}
Środowisko naturalne {{Template:Pl:Map Features:natural}}
Geologia {{Template:Pl:Generic:Map Features:geological}} Wersja podstawowa (generic).
Geologia {{Template:Pl:Map Features:geological}} Nowsza wersja oparta na informacji pobranej automatycznie z Taginfo.
Niefizyczne (Non Physical)
Trasy {{Template:Pl:Map Features:route}}
Granice {{Template:Pl:Map Features:boundary}}
Sport {{Template:Pl:Map Features:sport}}
Punkty sąsiednie {{Template:Pl:Map Features:abutters}}
Akcesoria {{Template:Pl:Map Features:accessories}} Przekierowanie do Właściwości
Właściwości {{Template:Pl:Map Features:properties}}
Ograniczenia {{Template:Pl:Map Features:restrictions}}
Kuchnia (według pochodzenia etnicznego) {{Template:Pl:Map Features:Cuisine (ethnicity)}}
Kuchnia (według rodzaju deseru) {{Template:Pl:Map Features:Cuisine (type of dessert)}}
Kuchnia (rodzaj jedzenia) {{Template:Pl:Map Features:Cuisine (type of food)}}
Nazywanie obiektów (Naming)
Nazwy {{Template:Pl:Map Features:name}}
Oznaczenia {{Template:Pl:Generic:Map Features:references}} Wersja podstawowa.
Oznaczenia {{Template:Pl:Map Features:references}} Nowsza wersja oparta na informacji pobranej automatycznie z Taginfo.
Miejsca {{Template:Pl:Map Features:place}}
Adresy {{Template:Pl:Map Features:addr}}
Adnotacje {{Template:Pl:Map Features:annotation}}
Reklamy {{Template:Pl:Proposed:Map Features:advertising}} Propozycja szablonu.
Reklama {{Template:Pl:Map Features:advertising}} Nowsza wersja oparta na informacji pobranej automatycznie z Taginfo.

Zobacz też