Template:Pl:Map Features:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Adresy

Używany w celu zapewnienia informacji pocztowej o budynku lub innym obiekcie. Patrz: klucz Key:addr w celu otrzymania więcej szczegółów na temat użytkowania.

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Indywidualne obiekty

addr:housenumber Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Numer budynku (może składać się również ze znaków niebędących cyframi). Jeśli pojedynczy obiekt ma więcej niż jeden adres użyj separatora (,) np. 12b,12c
Ferry Street, Portaferry (09), October 2009.JPG
addr:housename Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa budynku.
Czasami stosowana w niektórych krajach zamiast (lub dodatkowo) numeru domu. Przykładem może być Anglia.
House-name sign, Main Street Aberlady. - geograph.org.uk - 1753443.jpg
addr:flats Liczba lub zakres numerów. węzeł Numery mieszkań (zakres lub lista) za drzwiami. Na przykład: addr:flats=1-20 Rendering of addr flats 2.png Flat numbers on an entrance.png
addr:conscriptionnumber Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Ten szczególny rodzaj numeru domu odnosi się do osady zamiast ulicy. Numery poborowe zostały wprowadzone w Cesarstwie Austriacko-Węgierskim i nadal są używane w niektórych częściach Europy, czasami razem z ulicznymi numerami domów, które są również nazywane numerami orientacyjnymi.
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa ulicy highway=* lub placu place=square do której przypisany jest obiekt.
UK - London (30474933636).jpg
addr:place Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Część adresu, który nie jest związany z ulicą, ale z pewnym obszarem terytorialnym, obiektem liniowym, węzłem lub jakimś abstrakcyjnym obiektem.
addr:postcode Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Kod pocztowy budynku/obszaru.
addr:city Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa miasta w którym znajduje się budynek.
Lillerod.jpg
addr:country Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Kod kraju w ISO 3166-1 alpha-2 pisany wielkimi literami. Np. "PL" dla Polski. Uwaga: Wielka Brytania to "GB", a nie "UK"
addr:postbox user defined węzeł obszar Use this for addressing postal service Post Office Box (PO Box, BP - Boîte Postale, CP - Case Postale, Поштански преградак, Поштански фах, Поштански претинац) as alternative to addressing using street names. Example: "PO Box 34"
addr:full Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Użyj tego do dodania pełnego tekstu, często kilka linii, adresu, jeśli sformatowane pole adresowe nie nadaje się do oznaczenia adresu tej konkretnej lokalizacji. Przykłady: "Piąty dom po lewej stronie, za dębem, Miejscowość, Gmina" lub "1200 West Sunset Boulevard Suite 110a". Należy pamiętać, że tak napisany tekst będzie trudny do analizy przez oprogramowanie.

W przypadku krajów stosujących przysiółek, leśnictwo, dzielnicę, powiat, województwo.

addr:hamlet Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa przysiółka, w którym znajduje się budynek.
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Jeśli adres istnieje kilka razy w mieście. Musisz dodać nazwę osady. Zobacz australijską definicję przedmieść.
addr:subdistrict Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Niższy poziom podziału administracyjnego kraju.
addr:district Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Dystrykt jest typem podziału administracyjnego, w niektórych krajach zarządzanym przez samorząd.

Podmioty zwane dystryktem różnią się co do wielkości, obejmujące czasami całe regiony lub powiaty, kilku gmin lub część gminy.

addr:province Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Województwo. Prowincja
addr:state Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Stan. W USA stosowane są dwuliterowe skróty pocztowe pisane z wielką literą (AK, CA, HI, NY, TX, WY itp.).
addr:county user defined węzeł obszar The county of the object.

Sposoby interpolacji

addr:interpolation Zdefiniowane przez użytkownika linia Rodzaj interpolacji adresów wzdłuż ulicy
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation Numer linia Każdy n-ty dom między węzłami końcowymi jest reprezentowany przez sposób interpolacji.
addr:inclusion rzeczywisty/orientacyjny/potencjalny linia Opcjonalny znacznik, wskazujący poziom dokładności pomiaru, wykorzystany do tworzenia interpolacji adresów. Zobacz szczegółowy opis.
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Klucz Wartość Element Opis Zdjęcie Taginfo
Proponowane dla Polski:
addr:village Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa wsi w której znajduje się budynek.
addr:hamlet Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Lub nazwa przysiółka w której znajduje się budynek.
addr:place Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa wsi lub przysiółka w której znajduje się budynek, gdy nie ma nazwy ulicy.

Uwaga: Proponowane aby zastąpić nim całkowicie następujące tagi: addr:city=*, addr:village=*, addr:hamlet=*.

addr:municipality Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa gminy.
addr:county Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa powiatu.


Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also