Template:Pl:Map Features:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Adresy

Używany w celu zapewnienia informacji pocztowej o budynku lub innym obiekcie. Patrz: klucz Key:addr w celu otrzymania więcej szczegółów na temat użytkowania.

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Indywidualne obiekty

addr:housenumber Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Numer domu (może składać się również z znaków nie będących cyframi). Jeśli pojedynczy obiekt ma więcej niż jeden adres użyj separatora (,) np. 12b,12c
Wien Lainzer Str 8a.jpg
addr:housename Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa domu.
Czasami stosowane w niektórych krajach takich jak Anglia zamiast (lub dodatkowo) numeru domu.
House-name sign, Main Street Aberlady. - geograph.org.uk - 1753443.jpg
addr:flats Liczba lub zakres numerów. węzeł Numery mieszkań (zakres lub lista) za drzwiami. Na przykład: addr:flats=1-20 Rendering of addr flats 2.png Flat numbers on an entrance.png
addr:conscriptionnumber Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Ten szczególny rodzaj numeru domu odnosi się do osady zamiast ulicy. Numery poborowe zostały wprowadzone w Cesarstwie Austriacko-Węgierskim i nadal są używane w niektórych częściach Europy, czasami razem z ulicznymi numerami domów, które są również nazywane numerami orientacyjnymi.
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa ulicy highway=* lub placu place=square do której przypisany jest obiekt.
Kirkland, WA - double street sign.jpg
addr:place Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Część adresu, który nie jest związany z ulicą, ale z pewnym obszarem terytorialnym, obiektem liniowym, węzłem lub jakimś abstrakcyjnym obiektem.
addr:postcode Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Kod pocztowy budynku/obszaru.
addr:city Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa miasta w którym znajduje się budynek.
Lillerod.jpg
addr:country Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Kod kraju w ISO 3166-1 alpha-2 pisany wielkimi literami. Np. "PL" dla Polski. Uwaga: Wielka Brytania to "GB", a nie "UK"
addr:full Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Użyj tego do dodania pełnego tekstu, często kilka linii, adresu, jeśli sformatowane pole adresowe nie nadaje się do oznaczenia adresu tej konkretnej lokalizacji. Przykłady: "Piąty dom po lewej stronie, za dębem, Miejscowość, Gmina" lub "1200 West Sunset Boulevard Suite 110a". Należy pamiętać, że tak napisany tekst będzie trudny do analizy przez oprogramowanie.

W przypadku krajów stosujących przysiółek, leśnictwo, dzielnicę, powiat, województwo.

addr:hamlet Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa przysiółka w którym znajduje się budynek.
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Jeśli adres istnieje kilka razy w mieście. Musisz dodać nazwę osady. Zobacz australijską definicję przedmieść.
addr:subdistrict Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Niższy poziom podziału administracyjnego kraju.
addr:district Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Dystrykt jest typem podziału administracyjnego, w niektórych krajach zarządzanym przez samorząd.

Podmioty zwane dystryktem różnią się co do wielkości, obejmujące czasami całe regiony lub powiaty, kilku gmin lub część gminy.

addr:province Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Województwo. Prowincja
addr:state Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Stan. W USA stosowane są dwuliterowe skróty pocztowe pisane z wielką literą (AK, CA, HI, NY, TX, WY itp.).

Sposoby interpolacji

addr:interpolation Zdefiniowane przez użytkownika linia Rodzaj interpolacji adresów wzdłuż ulicy
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation Numer linia Każdy n-ty dom między węzłami końcowymi jest reprezentowany przez sposób interpolacji.
addr:inclusion rzeczywisty/orientacyjny/potencjalny linia Opcjonalny znacznik, wskazujący poziom dokładności pomiaru, wykorzystany do tworzenia interpolacji adresów. Zobacz szczegółowy opis.
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Klucz Wartość Element Opis Zdjęcie Taginfo
Proponowane dla Polski:
addr:village Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa wsi w której znajduje się budynek.
addr:hamlet Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Lub nazwa przysiółka w której znajduje się budynek.
addr:place Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa wsi lub przysiółka w której znajduje się budynek, gdy nie ma nazwy ulicy.

Uwaga: Proponowane aby zastąpić nim całkowicie następujące tagi: addr:city=*, addr:village=*, addr:hamlet=*.

addr:municipality Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa gminy.
addr:county Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa powiatu.


Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also