Template:Cs:Map Features:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Adresy (Adresses)

Více informací o jejich správném použití v Česku najdete na stránce Systém adres v Česku a addr:*=*. Další informace pak na stránce Adresy.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Značky pro jednotlivé domy

addr:housenumber možnosti
č.p.
nnnn
č.e.
ev.nnnn
č.p./č.o.
nnnn/nnna
č.e./č.o.
ev.nnnn/nnna
uzel plocha  Číslo popisné/ číslo evidenční "ev.nnnn", nebo jejich kombinace s  číslem orientačním "č.p./č.o" nebo "ev.č.e./č.o.".

č.p. se dále uvádí zvlášť jako addr:conscriptionnumber=* a č.o. jako addr:streetnumber=*, případně č.e. jako addr:provisionalnumber=*. č.o. může obsahovat na konci i písmeno. Více informací najdete na stránce Systém adres v Česku.

Addr-housenumber rendering.png
Ferry Street, Portaferry (09), October 2009.JPG
addr:housename text uzel plocha Název domu. V ČR se nepoužívá. V jiných zemích, třeba v Anglii, nahrazuje (či doplňuje) číslo domu.
House-name sign, Main Street Aberlady. - geograph.org.uk - 1753443.jpg
addr:flats voleno uživatelem uzel Čísla bytů (seznam nebo rozsah), které se nachází za vstupními dveřmi. Rendering of addr flats 2.png Flat numbers on an entrance.png
addr:conscriptionnumber nnnn uzel plocha  Číslo popisné.
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street text uzel plocha Název ulice. Pokud možno tak, jak je uvedena v RÚIAN.

Poblíže by se měla nacházet cesta označná highway=* s odpovídajícím názvem.
Příslušnost k nějaké ulici se dá také alternativně zapsat relací associatedStreet. Značky addr:housenumber=* a addr:street=* jsou v principu jediné potřebné klíče, pokud jsou v mapě zakresleny správné administrativní hranice (v ČR pak na vesnicích bez označených ulic nahrazuje addr:street=* značka addr:place=*.

UK - London (30474933636).jpg
addr:place text uzel plocha Název příslušné části obce. Část adresy, která se nevztahuje přímo k ulici, například název vesnice nebo oblasti. Ideálně název části obce dle RUIAN. Použijete-li tuto značku, dokáže Nominatim najít správně adresu domu, který není v pojmenované ulici, hledáte-li dotazem "addr:place addr:housenumber".
addr:postcode číslo nnnnn uzel plocha Poštovní směrovací číslo  PSČ - tvar nnnnn - pět číslic bez mezery. Nejlépe hodnoty uvedené v RÚIAN. Pozor! Poštovní číslo není jednoznačně přiřazeno obci, jsou vesnice, jejichž různé části jsou obsluhovány poštami z jiných větších obcí a pak mají části vesnice přiřazené pošty různých názvů i PSČ.
addr:city text uzel plocha Název města, městyse nebo obce tak, jak je uveden v RÚIAN nebo Katastru nemovitostí, např. Brno, Jince, Lhota. Nemusí být potřeba, pokud je správně zmapována hranice boundary=administrative.
Lillerod.jpg
addr:country dvě velká písmena uzel plocha Dvoupísmenný název státu podle  ISO 3166-1 alpha-2(en) VELKÝMI PÍSMENY, např.: CZ Česko, DE Německo, FR Francie. Nemusí být potřeba, pokud je správně zmapována hranice boundary=administrative.
addr:postbox user defined uzel plocha Use this for addressing postal service Post Office Box (PO Box, BP - Boîte Postale, CP - Case Postale, Поштански преградак, Поштански фах, Поштански претинац) as alternative to addressing using street names. Example: "PO Box 34"
addr:full dlouhý text uzel plocha Plná verze adresy. V ČR se nepoužívá. V jiných zemích může obsahovat dlouhý (často několikařádkový) text adresy, pokud ostatní standardní pole nejsou k zápisu adresy daného místa vhodná. Např. pátý dům na levé straně za velkým dubem, Zapadákov nebo 1200 West Sunset Boulevard apartmá 110A. Uvědomte si ale, že takovéto řetězce se jen těžko zpracovávají softwarem.

Pro země používající dělení na městské části, okresy, provincie a státy

addr:hamlet text uzel plocha Osada či vesnička, která neexistuje jako obec či část obce v RÚIAN. Obvykle není označena dopravními značkami obec a konec obce.
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb text uzel plocha Městská část/obvod. Vyplňovat dle RÚIAN. Existují pouze ve velkých městech, např. Praha 9 nebo Plzeň 2-Slovany. V zahraničí viz  Předměstí.
addr:subdistrict text uzel plocha Správní obvod -  Subdistrict(en). V ČR se nepoužívá.
addr:district text uzel plocha Správní obvod -  Distrikt. V ČR se nepoužívá.
addr:province text uzel plocha Správní obvod -  Provincie. V ČR máme církevní provincie - českou a moravskou, ale do adres se nepíší.
addr:state text uzel plocha Stát. V ČR se nepoužívá. V zahraničí např. jednotlivé státy USA.
addr:county user defined uzel plocha The county of the object.

Značky pro interpolaci čísel domů v ulici

addr:interpolation možnosti
all
všechna
even
sudá
odd
lichá
alphabetic
abecedně
cesta V ČR se nepoužívá.
Způsob jak dopočítávat čísla podél cesty, kterou je zakreslena ulice.
Viz podrobný popis.
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation číslo cesta V ČR se nepoužívá.
Přírůstek čísla domů při dopočítávání čísla domu podél cesty, kterou je zakreslena ulice.
Viz podrobný popis.
addr:inclusion možnosti
actual
skutečné
estimate
odhadované
potential
případně možné
cesta V ČR se nepoužívá.
Doplňková značka, která popisuje, jak dobrý byl průzkum lokality z hlediska dopočítávání čísel domů.
Viz podrobný popis.
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.