Cs:Key:addr:conscriptionnumber

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr:conscriptionnumber
Děčín, Tyršova 3, domovní čísla.jpg
Popis
Obsahuje číslo popisné domu Show/edit corresponding data item.
Skupina: Adresy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Do tohoto klíče se v ČR zapisuje  číslo popisné. Na Slovensku se používá pro číslo súpisné. Také se používá v Maďarsku pro  Helyrajzi szám.

Hodnotou značky je pouze číslo. Má-li dům více čísel, můžete je sice oddělit středníkem, ale mnohem lepší je bude vytvořit jako samostatné uzly po jednom čísle nad samostatnými vchody.

Nezapomeňte doplnit i addr:housenumber=* ve správném tvaru, protože drtivá většina programů prohledává pouze značky addr:housenumber=* a klíč addr:conscriptionnumber=* ignoruje.

Klíč byl schválen českou komunitou pro použití v českém systému adres.

Viz také

Český systém adres