Sk:Key:addr:conscriptionnumber

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr:conscriptionnumber
Děčín, Tyršova 3, domovní čísla.jpg
Popis
Obsahuje súpisné číslo domu Show/edit corresponding data item.
Skupina: Addresses
Používa sa na týchto prvkoch
môže byť použité na uzlenemalo by byť použité na cestemôže byť použité na oblastimôže byť použité na relácii
Užitočné kombinácie
Viď tiež
Stav: de facto

Do tohto kľúča sa na Slovensku zapisuje súpisné číslo. V ČR sa používa pre číslo popisné.

Hodnotou značky je iba číslo. Ak má dom viac čísiel, môžete ich síce oddeliť bodkočiarkou, oveľa lepšie však bude vytvoriť ich ako samostatné uzly po jednom čísle nad samostatnými vchodmi.

Nezabudnite tiež doplniť aj addr:housenumber=* v správnom tvare, pretože drvivá väčšina programov prehľadáva iba značky addr:housenumber=* a kľúč addr:conscriptionnumber=* ignoruje.

Kľúč bol navrhnutý a schválený českou komunitou pre použitie v českom systéme adries. Keďže na Slovensku je použitý defakto rovnaký systém číslovania domov, bol tento systém prijatý aj slovenskou komunitou.


Viď tiež

Český systém adries