Template:Az:Map Features:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ünvanlar (Addresses)

This is used to provide postal information for a building or facility. See the pages titled Addresses and addr=* for an introduction on its usage.

Key Value Element Təsvir İşarə Foto

Ayri evlər üçün teqlər

addr:housenumber İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Evin nömrəsi (bir neçə rəqəmdən ibarət ola bilər).
Korpus və tikililəri belə göstərmək lazımdır "48A k2 c1" - Ev nömrə 48А, korpus 2, tikili 1.
Если номер дома написан через дробь, то так и пишите: например, "2/10" (также см. про угловые дома).
В случаях, когда несколько соседних участков были объединены, адрес здания, построенного на объединенном участке, следует указывать через знак "дефис-минус" (-, U+002D), например "17-23".
Является обязательным элементом адреса (за исключением случаев, когда вместо него используется addr:housename=*).
Ferry Street, Portaferry (09), October 2009.JPG
addr:housename İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Bəzi ölkələrdə (məsələn, Britaniya Krallığında) evlərin nömrəsini göstərmək əvəzinə bəzən adlardan istifadə edilir.
House-name sign, Main Street Aberlady. - geograph.org.uk - 1753443.jpg
addr:flats user defined node The unit numbers (a range or a list) of the flats or apartments located behind a single entrance door. Rendering of addr flats 2.png Flat numbers on an entrance.png
addr:conscriptionnumber user defined node area This special kind of housenumber relates to a settlement instead of a street. Conscription numbers were introduced in the Austrio-Hungarian Empire and are still in use in some parts of Europe, sometimes together with street-related housenumbers which are also called orientation numbers.
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Основное название объекта, по которому ведётся соответствующая нумерация (например, название улицы). В случае улицы поблизости должна находиться линия с тегом highway=* и тегом name=* со значением, совпадающим с addr:street=* у здания. Vacib parametrlərdən sayılılr.
UK - London (30474933636).jpg
addr:place İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Название объекта, по которому ведётся нумерация в том случае, если номер дома относится не к улице
addr:postcode İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Poçt indeksi.
addr:city İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Poçt ünvanında göstərilən yaşayış məntəqəsinin adı. Наименование населенного пункта, указываемого в почтовом адресе.
Lillerod.jpg
addr:country İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area ISO 3166-1 alpha-2 standartı uzrə iki hərfli ölkə kodu baş həriflərlə. Bu ona görə lazımdır ki, poçt indeksləri yalnız daxili məkan üçün unikal sayılırlar. Ölkə xarici istifadə üçün beynəlxalq koddan istifadə etmək vacibdir. Məsələn Azərbaycan üçün bu kod "AZ", Rusiya üçün "RU", Belarusiya üçün "BY" və i.a..
addr:postbox user defined node area Use this for addressing postal service Post Office Box (PO Box, BP - Boîte Postale, CP - Case Postale, Поштански преградак, Поштански фах, Поштански претинац) as alternative to addressing using street names. Example: "PO Box 34"
addr:full İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Используйте этот тег для ввода полного, обычно состоящего из нескольких строк адреса, если обнаружите, что с помощью полей для ввода структурированного адреса невозможно обозначить какое-то конкретное расположение. Например: "Пятый дом налево от деревенского дуба, Иваново".

Administrativ bölgü vahidində - kənd, alt rayon, rayon, vilayət və s. olan ölkələr üçün.

addr:hamlet İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Obyektin yerləşdiyi kiçik kənd qəsəbəsi, kənd və başqaları.
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb user defined node area If an address exists several times in a city. You have to add the name of the settlement. See Australian definition of suburb.
addr:subdistrict İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Obyektin yerləşdiyi alt rayon və ya rayonun əsas hissəsi.
addr:district İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Obyektin yerləşdiyi Rayon.
addr:province İstifadəçi tərəfindən müəyyən olunur node area Vilayət, край, respublika или другая равнозначная административная единица, в которой располагается объект.
addr:state user defined node area The state of the object. For the US, uppercase two-letter postal abbreviations (AK, CA, HI, NY, TX, WY, etc.) are used.
addr:county user defined node area The county of the object.

Теги для интерполяции номеров домов вдоль линий

addr:interpolation all/even/odd/ alphabetic way Как интерполировать номера домов, принадлежащих одной улице и лежащих вдоль соответствующей линии. Смотрите подробное описание.
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation Ədəd way Каждый n-ный дом, находящийся между конечными точками и принадлежащий интерполируемой линии
addr:inclusion actual/estimate/potential way Дополнительный тег обозначает уровень точности обследования при интерполяции адресов. Смотрите подробное описание.
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Burdan cədvəlin Azərbaycan versiyasını redaktə et.