Template:Fi:Map Features:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Osoitteet

Näitä käytetään antamaan osoitetietoja rakennukselle tai rakennelmalle. Katso fi:Addresses- ja addr=*-sivut johdannoksi osoitetietojen käytölle.

Avain Arvo Elementti Kommentti Esitystapa Valokuva

Tagit yksittäisille taloille

addr:housenumber user defined node area Talonumero (voi sisältää kirjaimia, viivoja, tai muita merkkejä).
fi:Addresses kuvaa tapoja yksittäisen rakennuksen tagaamiseksi useilla osoitteilla.
Ethän lisää ainoastaan addr:housenumber=*-tagia, vaan lisää ainakin addr:street=*-tagin tai paikoille ilman katuosoitetta addr:place=*-tagin (tai kartoita tiehen kuuluminen käyttämällä associatedStreet relaatiota tai street relaatiota.)
Wien Lainzer Str 8a.jpg
addr:housename user defined node area Talon nimi.
Talon nimi,yleensä jos muuta osoitetta ei ole, mutta joskus myös kadunnimen ja talonnumeron lisänä. Käytössä lähinnä pienissä kylissä. Tätä käytetään joskus joissakin valtioissa kuten Englannissa talonumeron sijaan (tai lisäksi).
Addr-housename.JPG
addr:flats user defined node Oven takana olevien asuntojen numerot (numeroväli tai lista).
addr:conscriptionnumber user defined node area Tämä erityinen talonumero viittaa asuinalueeseen kadunnimen sijaan. "Asevelvollisuusnumerot" (saks: Konskriptionsnummer, engl. conscription numbers) otettiin käyttöön Itävalta-Unkarissa ja niitä käytetään edelleen joissakin osissa Eurooppaa, joskus yhdessä teihin liittyvien talonumeroiden kanssa, joita kutsutaan myös orientaationumeroiksi (tšek. orientační číslo, engl. orientation number).
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street user defined node area Vastaavan kadun nimi.
Viiva, jolla on highway=* ja vastaava nimi pitäisi löytyä läheltä. Tiehen kuuluminen voidaan lisäksi esittää associatedStreet-relaatiolla tai street-relaatiolla. Avaimet addr:housenumber=* ja addr:street=* ovat periaatteessa ainoat tarpeelliset, jos validit (hallinnolliset) raja-polygonit ovat olemassa. Jos varmuutta tästä ei ole niin lisää addr:city=*, addr:postcode=* ja addr:country=*.
Kirkland, WA - double street sign.jpg
addr:place user defined node area Tämä osoitteen osa viittaa jonkin maantieteellisen alueen nimeen (yleensä place=* kuten saari tai tori) kadun sijaan. Tätä ei pitäisi käyttää yhdessä addr:street=* kanssa.
addr:postcode user defined node area Rakennuksen/alueen postinumero. Jotkut kartoittajat käyttävät mieluummin boundary=postal_code.
addr:city user defined node area Saattaa olla tai sitten ei is_in:city=*-tagin klooni (joissakin paikoissa osoitteen kaupunki vastaa postitoimistoa, joka palvelee aluetta kaupungin, jos sellaista edes on, sijaan, jossa rakennus sijaitsee)! Kaupungin nimi on annettu rakennuksen/alueen postiosoitteissa.
Lillerod.jpg
addr:country user defined node area Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 maakoodi in isoilla kirjaimilla.
Esimerkiksi: "DE" Saksalle, "CH" Sveitsille, "AT" Itävallalle, "FR" Ranskalle, "IT" Italialle.
Sudenkuoppa: Iso-Britannian ISO 3166-1 -koodi on "GB" eikä "UK".. Katso myös: is_in:country=*
addr:full user defined node area Käytä tätä täysimittaiselle, usein usean rivin, osoitteelle, jos toteat, että rakenteiset osoitekentät eivät sovi tämän nimenomaisen paikan osoitteen esittämiseen. Esimerkit: "Viides talo kylän tammesta vasemmalla, pikkukaupunki, pikkumaa jälkeen" tai "1200 West Sunset Boulevard Suite 110A". Ota huomioon, että ohjelmat tuskin osaavat tulkita näitä.

Tagit valtioille, jotka käyttävät osoitteissa luokitusta: kylä (hamlet), alapiirikunta/seutukunta (subdistrict), piirikunta/alue (district), provinssi/lääni/maakunta (province), osavaltio (state)

addr:hamlet user defined node area Kohteen kylä (hamlet).
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb user defined node area Jos kaupungissa/kunnassa on useita samoja osoitteita, tulee kaupunginosan nimi lisätä. Katso Australian kaupunginosan kuvaus. Avain ei ole käytössä Suomessa koska kunnassa ei voi olla samannimisiä katuja
addr:subdistrict user defined node area Kohteen alapiirikunta (subdistrict).
addr:district user defined node area Kohteen piirikunta (district).
addr:province user defined node area Kohteen provinssi (province). Kanadassa käytetään kaksikirjaimista isoilla kirjaimilla kirjoitettua lyhennettä (BC, AB, ON, QC, jne.). Venäjällä käytetään laajasti synonyymia addr:region Venäjän federaatiosubjekteista
addr:state user defined node area Kohteen osavaltio (state). Yhdysvalloissa käytetään kaksikirjaimista isoilla kirjaimilla kirjoitettua lyhennettä (AK, CA, HI, NY, TX, WY, jne.).

Interpolointi-viivoihin liittyvät tagit

addr:interpolation all/even/odd/ alphabetic way Interpolointitapa, jotka kuuluvat tietylle viivalle vastaavan tien varrella.
Katso yksityiskohtainen kuvaus.
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation Number way Joka "ännäs" talo tien loppupisteiden välillä esitetään interpolointi-viivalla.
addr:inclusion actual/estimate/potential way Valinnainen tagi osoittamaan maanmittauksen tarkkuutta, johon talonumero-interpolointi-viiva perustuu.
Katso yksityiskohtainen kuvaus.

Tätä suomenkielistä mallia voi muokata täällä.