Template:Fi:Map Features:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Osoitteet

Näitä käytetään antamaan osoitetietoja rakennukselle tai rakennelmalle. Katso fi:Addresses- ja addr=*-sivut johdannoksi osoitetietojen käytölle.

Avain Arvo Elementti Kommentti Esitystapa Valokuva

Tagit yksittäisille taloille

addr:housenumber user defined node area Talonumero (voi sisältää kirjaimia, viivoja, tai muita merkkejä).
fi:Addresses kuvaa tapoja yksittäisen rakennuksen tagaamiseksi useilla osoitteilla.
Ethän lisää ainoastaan addr:housenumber=*-tagia, vaan lisäksi ainakin addr:street=*-tagin tai paikoille ilman tieosoitetta addr:place=*-tagin (tai kartoita tiehen kuuluminen käyttämällä associatedStreet relaatiota tai street relaatiota.)
Wien Lainzer Str 8a.jpg
addr:housename user defined node area Talon nimi.
Tätä käytetään joskus joissakin valtioissa kuten Englannissa talonumeron sijaan (tai lisäksi).
Addr-housename.JPG
addr:flats user defined node Oven takana olevien asuntojen numerot (numeroväli tai lista).
addr:conscriptionnumber user defined node area Tämä erityinen talonumero viittaa asutukseen tien sijaan. Asevelvollisuus-numerot (conscription numbers) otettiin käyttöön Itävalta-Unkarissa ja niitä käytetään edelleen joissakin osissa Eurooppaa, joskus yhdessä teihin liittyvien talonumeroiden kanssa, joita kutsutaan myös orientaatio-numeroiksi (orientation number).
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street user defined node area Vastaavan kadun nimi.
Viiva, jolla on highway=* ja vastaava nimi pitäisi löytyä läheltä. Tiehen kuuluminen voidaan vaihtoehtoisesti esittää associatedStreet-relaatiolla tai street-relaatiolla. Avaimet addr:housenumber=* ja addr:street=* ovat periaatteessa ainoat tarpeelliset, jos olemassa on myös validit (hallinnolliset) raja-polygonit. Jos et ole varma, onko asia näin, niin sitten lisää addr:city=*, addr:postcode=* ja addr:country=*.
Kirkland, WA - double street sign.jpg
addr:place user defined node area Tämä osoitteen osa viittaa jonkin maantieteellisen alueen nimeen (yleensä place=* kuten saari tai tori) kadun sijaan. Tätä ei pitäisi käyttää yhdessä addr:street=* kanssa.
addr:postcode user defined node area Rakennuksen/alueen postinumero. Jotkut kartoittajat käyttävät mieluummin boundary=postal_code.
addr:city user defined node area Saattaa olla tai sitten ei is_in:city=*-tagin klooni (joissakin paikoissa osoitteen kaupunki vastaa postitoimistoa, joka palvelee aluetta kaupungin, jos sellaista edes on, sijaan, jossa rakennus sijaitsee)! Kaupungin nimi on annettu rakennuksen/alueen postiosoitteissa.
Lillerod.jpg
addr:country user defined node area Kaksikirjaiminen ISO 3166-1 alpha-2 maakoodi in isoilla kirjaimilla.
Esimerkiksi: "DE" Saksalle, "CH" Sveitsille, "AT" Itävallalle, "FR" Ranskalle, "IT" Italialle.
Sudenkuoppa: Iso-Britannian ISO 3166-1 -koodi on "GB" eikä "UK".. Katso myös: is_in:country=*
addr:full user defined node area Käytä tätä täysimittaiselle, usein usean rivin, osoitteelle, jos toteat, että rakenteiset osoitekentät eivät sovi tämän nimenomaisen paikan osoitteen esittämiseen. Esimerkit: "Viides talo vasemmalla tammi-kylän, pikkukaupunki, pikkumaa jälkeen" tai "1200 West Sunset Boulevard Suite 110A". Ota huomioon, että ohjelmat tuskin osaavat parsia näitä merkkijonoja.

Tagit valtioille, jotka käyttävät osoitteissa luokitusta: kylä (hamlet), alapiirikunta (subdistrict), piirikunta (district), provinssi (province), osavaltio (state)

addr:hamlet user defined node area Kohteen kylä (hamlet).
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb user defined node area Jos kaupungissa on useita samoja osoitteita. Sinun tulee lisätä kaupunginosan nimi. Katso Australian kaupunginosan kuvaus.
addr:subdistrict user defined node area Kohteen alapiirikunta (subdistrict).
addr:district user defined node area Kohteen piirikunta (district).
addr:province user defined node area Kohteen provinssi (province). Kanadassa käytetään kaksikirjaimista isoilla kirjaimilla kirjoitettua lyhennettä (BC, AB, ON, QC, jne.). Venäjällä käytetään laajasti synonyymia addr:region
addr:state user defined node area Kohteen osavaltio (state). Yhdysvalloissa käytetään kaksikirjaimista isoilla kirjaimilla kirjoitettua lyhennettä (AK, CA, HI, NY, TX, WY, jne.).

Interpolointi-viivoihin liittyvät tagit

addr:interpolation all/even/odd/ alphabetic way Kuinka interpoloidaan talonumerot, jotka kuuluvat tietylle viivalle vastaavan tien varrella.
Katso yksityiskohtainen kuvaus.
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation Number way Joka "ännäs" talo tien loppupisteiden välillä esitetään interpolointi-viivalla.
addr:inclusion actual/estimate/potential way Valinnainen tagi osoittamaan maanmittauksen tarkkuutta, johon talonumero-interpolointi-viiva perustuu.
Katso yksityiskohtainen kuvaus.

Tätä suomenkielistä mallia voi muokata täällä.