Template:Hr:Map Features:addr

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text in English. Please update this translation if possible.Help translate this into Croatian!

Adrese

Key Value Element Comment Photo
Oznake za pojedinačne kuće
addr:housenumber user defined node area En:Kućni broj (može sadržavati slova). Ako jedan unos ima više kućnih brojeva, odvojite ih zarezom ",". npr. "12b,12c". Jedini ključ (key) koji se zahtjeva kod unosa adrese (osim kada se koristi addr:housename), sve drugo je opcionalno. Hausnummer in Deutschland (2004-01-28).jpeg
addr:housename user defined node area Ime kuće. Ovo se ponekad korsiti u nekim zemljama, npr. Engleskoj umjesto ili se doda kućnom broju.
addr:street user defined node area Ime (glavno) ulice. Put s highway=* i pripadajućim imenom. Ulica Nikole Tesle Zagreb.JPG
addr:postcode user defined node area Poštanski broj zgrade ili područja.
addr:city user defined node area Klon is_in:city=*! Ime grada je dano u poštanskoj adresi zgrade ili područja. Zagreb (town sign).jpg
addr:country user defined node area Klon is_in:country_code=*! ISO 3166-1 alpha-2 dvoslovna oznaka države pisana VELIKIM SLOVIMA. Npr.: "HR" za Hrvatsku, "DE" za Njemačku, "FR" for Francusku, "IT" for Italiju. "GB" za Veliku Britaniju
Oznake za interpolaciju
addr:interpolation all/even/odd/ alphabetic way Kako interpolirati kućne brojeve pripadajućem putu uz ulicu na koju se odnosi. Vidi za detaljni opis.
addr:interpolation Number way Svaka kuća između krajeva interpoliranog puta je predstavljena interpoliranim putem (way).

This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.