Cs:Key:addr:flats

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr:flats
Entrance code and flat range.jpg
Popis
Čísla bytů za vstupními dveřmi do domu. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering of addr flats 2.png
Skupina: Adresy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značkou addr:flats=* popisujete jaká jsou čísla bytů, které jsou přístupné za vstupními dveřmi, například addr:flats=1-20. Pokud je za dveřmi jen jeden byt, pak hodnotou je pouze jedno číslo: addr:flats=14. Pokud je v rozsahu čísel bytů mezera, pak čísla a intervaly oddělte středníkem: addr:flats=3-7;10;14;16-18.

Viz také

Chcete-li určit, jaký je počet bytů v domě, pak na to se používá klíč building:flats=*.