Pl:Key:addr:flats

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr:flats
(adres:mieszkania)
Entrance code and flat range.jpg
Opis
Oznaczenie numerów mieszkań za drzwiami. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering of addr flats 2.png
Grupa: Adresy
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

addr:flats=* - służy do oznaczenia numerów mieszkań za drzwiami (w klatce).

Mapowanie

Dodajemy do węzła węzeł przedstawiającego wejściu do budynku tag addr:flats=*.

Użycie

Jeśli jest tylko jedno mieszkanie, znacznik będzie opisywał tylko jeden numer addr:flats=1.
Jeśli jest luka w numeracji, zaznaczmy numery i przedziały średnikiem: addr:flats=3-7;10;14;16-18.

Zobacz też