Pl:Key:addr:flats

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr:flats
(adres:mieszkania)
Entrance code and flat range.jpg
Opis
Oznaczenie numerów mieszkań za drzwiami. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering of addr flats 2.png
Grupa: Adresy
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

addr:flats=* - służy do oznaczenia numerów mieszkań za drzwiami (w klatce).

Mapowanie

Dodajemy do węzła węzeł przedstawiającego wejściu do budynku tag addr:flats=*.

Użycie

Jeśli jest tylko jedno mieszkanie, znacznik będzie opisywał tylko jeden numer addr:flats=1.
Jeśli jest luka w numeracji, zaznaczmy numery i przedziały średnikiem: addr:flats=3-7;10;14;16-18.

Zobacz też