Pl:Key:addr:flats

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr:flats
(adres:mieszkania)
Rendering of addr flats 2.png
Opis
Oznaczenie numerów mieszkań za drzwiami. Edit or translate this description.
Grupa: Adresy
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

addr:flats=* - służy do oznaczenia numerów mieszkań za drzwiami (w klatce).

Mapowanie

Dodajemy do węzła węzeł przedstawiającego wejściu do budynku tag addr:flats=*.

Użycie

Jeśli jest tylko jedno mieszkanie, znacznik będzie opisywał tylko jeden numer addr:flats=1.
Jeśli jest luka w numeracji, zaznaczmy numery i przedziały średnikiem: addr:flats=3-7;10;14;16-18.

Zobacz też