Cs:Tag:boundary=administrative

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = administrative
NicholasCountySignWV.jpg
Popis
Administrativní hranice Show/edit corresponding data item.
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Administrativní hranice. Rozdělení oblastí/teritorií/jurisdikcí uznávané vládami a jinými organizacemi pro účely správy.

Administrativní hranice jsou od velkých skupin národních států až po malé správní okrsky a předměstí s tím, že indikátorem jejich velikosti/důležitosti se určuje související značkou admin_level=*, která dosahuje hodnot od 1 do 10, jak je popsáno níže.

Značka boundary=administrative se používá na cestách cesta. Může být také (nebo místo toho) použita na relaci seskupující několik cest. Funguje to podobně jako pobřeží(en). Jelikož cesty mohou mít určitý maximální počet uzlů, není nutné, abyste celou správní oblast ohraničili jednou uzavřenou cestou, která by tvořila uzavřenou oblast (i když je to dobrý postup pro velmi malé správní oblasti).

Mnoho administrativních hranic se momentálně značí také značkou place=*.

Přidávání značky admin_level=* ke uzlům place=* se debatuje [1](en).


Nadnárodní vlády

  • Evropská unie

Poznámka: mezinárodní vláda není nadnárodní vládou a tedy by se neměla značit admin_level=1.

Národní

boundary=administrative
+ admin_level=2 

označuje hranice zemí, jako třeba hranici mezi Rakouskem a Německem. Název zemí je určen značkami left:country=*, right:country=*, pokud je použit na lineární cestě namísto cesty uzavírající plochu.

Existují nějaké neshody o tom, co je přesná definice země. Pro ujasnění, pouze politické entity vypsané ve standardu ISO 3166(en) jsou považovány za země. Existují také závislá území a zvláštní oblasti geografického zájmu, které mají svůj kód ISO 3166-1, ale nejsou zeměmi.

Názvy zemí v tabulce níže jsou zapsány anglicky.

Podnárodní

boundary=administrative 
+ admin_level=3 až 10

označují podnárodní hranice. Názvy podnárodních entit se určují stejně jako u národních hranic, s "obec", "okres", "region", "provincie", "stát".

admin_level

Značka admin_level=1 až 10 byla zavedena proto, aby důležitost hranic byla vykreslována konzistentně mezi různými zeměmi (vykreslování podle border_type=* by vyžadovalo znalost hierarchie v každé zemi).

Vykreslování

admin_level Mapnik admin_level Mapnik admin_level Mapnik
1 (nevykreslováno) 5 Rendering-adminlevel 5-mapnik.png 9 Rendering-adminlevel 9-mapnik.png
2 Rendering-adminlevel 2-mapnik.png 6 Rendering-adminlevel 6-mapnik.png 10 Rendering-adminlevel 10-mapnik.png
3 Rendering-adminlevel 3-mapnik.png 7 Rendering-adminlevel 7-mapnik.png 11 Rendering-adminlevel 11-mapnik.png
4 Rendering-adminlevel 4-mapnik.png 8 Rendering-adminlevel 8-mapnik.png 12 (nevykreslováno)

10 admin_level hodnoty pro konkrétní země

Země admin_level
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Czech Republic N/A NUTS 1 Stát (Groups of states) N/A NUTS 2 Region (Groups of Regions) N/A NUTS 3 Kraj (Region) LAU 1 Okres (District) LAU 2 Obec (Town/Village) N/A Katastrální území (Cadastral place)

Pokud není vaše země zdokumentována, prosím, použijte diskusní stránku nebo váš místní mailing list pro diskusi a pak ji do tabulky přidejte.

Pokud vaše země používá více než 10 administrativních úrovní, pak se podívejte níže.

Tabulku administrativních úrovní pro různé další země najdete na stránce Tag:boundary=administrative#10 admin_level values for specific countries(en).

11 admin_level hodnoty pro konkrétní země

Tabulku administrativních úrovní 11 pro různé země najdete na stránce Tag:boundary=administrative#11 admin_level values for specific countries(en).

Statistika

Vytvořil jsem trochu statistiky k odhadu velikosti objektů různých úrovní. Pro podrobnosti viz Statistika(en).

Odkazy


Viz také