Cs:Key:capital

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg capital
Europe capitals map.png
Popis
Hlavní město země nebo jejího správního celku Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Place-capital-8.svg
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Tato vlastnost se používá u place=city/town (a jiných place=* typu osada) pro označení  hlavního města země nebo jejího správního celku.

Jak mapovat

Vykreslování

  • Mapnik: Place-capital-8.svg

Použití relací

relace Relace type=boundary+boundary=administrative zahrnují rolí role admin_centre. Členy této role lze použít pro získání hlavních měst zemí (admin_level=2 na relaci) a jiných hlavních měst podle admin_level=* na relaci.

Následující dotaz Overpass API(en) (odkaz) vrátí všechny národní správní centra světa:

relation["admin_level"="2"]["type"="boundary"]["boundary"="administrative"];
node(r:"admin_centre");
out meta;

Následující dotaz Overpass API(en) (odkaz) vrátí všechna správní centra admin_level=4 Německa. Zemi a admin_level=* lze změnit.

{{geocodeArea:Germany}}->.searchArea;
relation["admin_level"="4"]["type"="boundary"]["boundary"="administrative"];
node(r:"admin_centre");
node._(area.searchArea);
out meta;

Od roku 2016 nelze roli admin_centre používat v databázích vytvořených v osm2pgsql: Tuto informaci nemáme v databázi. osm2pgsql nemá informace o členství a uzly jako členy relace se nedostávají do geometrií. .[1](en)

Hlavní města, která nejsou označena jako města

Ne všechna hlavní města zemí odpovídají definici place=city/town, kvůli jejich velikosti nebo definici samotné. Níže je seznam hlavních měst zemí, které jsou momentálně značeny jinak. Prosím, připojte se k diskusi na diskusní stránce o jejich značení.

S počtem obyvatel okolo 5 500 nedosahuje minimálního počtu obyvatel požadovaného pro město, který se používá v okolním Německu, Švýcarsku a Rakousku. Vaduz jako hlavní město a sídlo vlády je ovšem největším sídlem v Lichtenštejnsku. Jeho povýšení na město by ovšem vyvolalo dotaz, jak značit Schaan, což je trochu větší sídlo poblíž.
Tato osada sestává pouze z komplexu vládních budv bez stálých obyvatel.
Celý atol je prohlášen za hlavní město.
Otázka, zda South Tarawa nebo celý atol Tarawa je hlavním městem se stále diskutuje na Wikipedii. South Tarawa je historicky řetěz ostrůvků, na kterých je pár vesnic. Byly propojeny náspem a vytvořily tak jednu pevninu.

Viz také