Cs:Key:population

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg population
World population density map.PNG
Popis
Počet obyvatel sídla reprezentovaného daným uzlem nebo plochou. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

population=<číslo> vyjadřuje přibližný počet obyvatel sídla, např. population=10000.

Nezapomínejte, že počet obyvatel obce vymezené relací hranice s admin_level=8 není to samé, jako počet obyvatel stejnojmenného sídla.

Po importu dat z UIR-ZSJ bude na odpovídající uzly údaj doplňován (a aktualizován) automaticky. -- Xificurk

Je-li to možné, pak také ke stejnému objektu přidejte klíč source:population=*, jehož hodnotou je název instituce, která údaj o počtu obyvatel vypočítala a rok, ke kterému se údaj vztahuje. Pak budou ostatní uživatelé moci snadno údaj ověřit, případně aktualizovat. Pro přesnější uvedení data, kdy byl počet obyvatel sídla sečten, můžete použít klíč population:date=* ve formátu ISO 8601.

Příklady


Vykreslování

Tento klíč může renderer používat při vykreslování mapy, aby zobrazoval města s více obyvateli v nižších úrovních přiblížení (s vyšší prioritou oproti sousedním městům s méně obyvateli).