Cs:Tag:place=island

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = island
Island.jpg
Popis
Ostrov Show/edit corresponding data item.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

 Ostrov je kus země, který je kompletně obklopen vodou a oddělen od jiných důležitých pevnin.

Ostrovy na moři

Mf area.svg Zakreslete uzavřenou cestu proti směru hodinových ručiček okolo pobřeží ostrova (voda je vždy na pravé straně). Pak přidejte značky:

Skupina ostrovů

Viz place=archipelago

Ostrovy na řekách a jezerech

Mf area.svg Ostrovy uvnitř jezer nebo řek by se měly mapovat pomocí relací multipolygon. Cesta ostrova by měla mít roli inner, zatímco cesta jezera či řeky pak roli outer.

Má-li ostrov jméno, můžete ho označit značkami place=island a name=*.

Můžete určit využití půdy značkou landuse=* nebo čím je pokryt značkou natural=*.

Malé ostrovy

Mf area.svg Malý  ostrůvek s maximální plochou 1 km² a pouze pár budovami (nebo žádnými), umístěný poblíž většího ostrova nebo pevniny, se kreslí jako velký ostrov, ale značí se:

Příklad:  Beginish(en)

pokud je ostrov uprostřed moře a daleko od ostatních ostrovů, pak kvůli svému významu bude značen jako "island".

Příklad:  Wake

Velké ostrovy

Ostrovy s pobřežím, které má více než 2 000 uzlů bude vyžadovat vytvoření relace multipolygon, která bude obsahovat značky place=island a name=* atd. Viz na příklad Isle of Kerrera.

Rozlišování mezi "Island" a "Islet"

Rozslišování mezi Island a Islet (Seznam s příklady)(de).

O vykreslování

Standardní vrstva openstreetmap.org používá pro vykreslování pobřeží zvláštní metodu. Trvá až den než se změny pobřeží projeví v dlaždicích. Pro více informací viz Coastline(en).

Pokud umístíte ostrov na pevninu, neočekávejte, že se okolo automaticky objeví voda.

Přidání této značky na ostrov způsobí na něm vykreslení jmenovky kurzívou.

Viz také