Cs:Key:is_in

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg is_in
Popis
Sděluje, kde se nachází místo nebo prvek. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Jak se vyhnout použití této značky

Kdy značku použít?

Značka is_in=* je jedna z nejstarších značek v OSM a stále se běžné používá.

Značka is_in=* je starší než hraniční polygony. Pokud má oblast dobře navrženou sadu hraničních polygonů, pak informace, které mohou být vloženy do značky is_in=*, se obvykle dají odvodit z hranic, které ji obsahují. V tomto případě se informace obsažená ve značce zdá být nadbytečná. Někteří mappeři dokonce obhajovali mazání této značky, protože ji vidí jako ekvivalent informací o hranicích. Jiní mappeři to považují za přinejmenším krátkozraké.

Značka ovšem stále může obsahovat důležité informace, pokud nejsou v mapě hraniční polygony úplné. A i když je informace redundantní, stále dovoluje snadnější vyhledávání a snadné rozlišení mezi dvěma podobně pojmenovanými objekty (aniž by bylo potřeba dělat náročné výpočty pro nalezení všech hranic, které objekt obsahují, což znamená, že výsledky jsou k dispozici rychleji [ citation needed ]). Zkušenosti z Velké Británie také naznačují, že může být nápomocná při výběru přesné informace z funkcí Poloha a Najít [ citation needed ].

Popis

Tato značka umožňuje slovy určit, kde na světě se nachází místo nebo objekt. Dá se použít s čímkoliv, restauracemi, budovami, ulicemi, parky, ale její hlavní využití je pro místa. Doporučuje se, aby byla VŽDY použita se značkami místa, napomáhala některým vyhledávačům - například na světě existuje více míst, která se jmenují San Francisco (Filipíny, Španělsko, USA), ale pro nalezení toho v Kalifornii budete potřebovat něco takovéhohle:

I když není žádný požadavek na to, v jakém pořadí se mají položky do seznamu psát, doporučuje se aby pořadí bylo od menších k větším prvkům a aby až do úrovně země se používaly plné názvy. Povšimněte si, že i toto je platné, i když nedoporučované:

 • name=SOMA
 • is_in=USA;CA;California;San Francisco
 • name=SOMA
 • is_in=San Francisco

Pro vytváření kategorií

Méně často se tato značka také používá pro vytvoření kategorie pro vyhledávání, například:

 • name=Canberra
 • is_in=hlavní_města; Australian Capital Territory; ACT; Australia

znamená, že Canberra se nyní objeví v seznamu hlavních měst světa.

Tohoto se pravděpodobně dá lépe dosáhnout návrhem Proposed features/capital --Gorm 15:08, 6. dubna 2010 (UTC)
Viz také: Relace nejsou kategorie

Zlepšování přesnosti

Jednou ze slabin této značky je, že programům, které ji zpracovávají, nemusí být jasné, co která hodnota znamená. V příkladě výše může CA být jak Kalifornie tak Kanada. Je hlavní_města místo, nebo kategorie?

Relace boundary je jedním z řešení a také řeší redundanci, tedy že je samozřejmě škoda zapisovat is_in=Sweden,Stockholms län,Stockholm do každé ulice ve Stockholmu, když můžeme prostě použít 3 relace boundary pro Stockholm, Stockholms län a Sweden, aniž bychom museli značit každou ulici dlouhými značkami. Ovšem hodně hranic je velmi obtížné přesně zakreslit (zejména v rozvojových zemích) a je třeba je odhadovat, nebo tyto relace nejsou kompletní. Značení jednotlivých prvků může být přechodným řešením do doby, než budou vytvořeny potřebné hranice a zpřesněny s dostatečnou přesností a úplností.

Jiné řešení je kvalifikovat značku is_in=* následovně:

 • name=Canberra
 • place=city
 • is_in=capital_cities; Australian Capital Territory; ACT; Australia
 • is_in:state=Australian Capital Territory
 • is_in:state_code=ACT
 • is_in:country=Australia (použijte anglický název země)
 • is_in:country_code=AU (dvoupísmenný kód země dle ISO 3166-1, VELKÝMI PÍSMENY, aby odpovídal značce addr:country=*)

Jakékoliv předměstí, silnice nebo jiný prvek v Canbeře pak potřebuje jen jednu značku, která implikuje vše výše uvedené:

Jakýkoliv z klíčů place lze použít jako kvalifikátor:

Ve většině případů používáme tyto speciální značky pouze pro pomoc při kvalifikaci existujících dat, když hranice:

 • jsou stále nekompletní nebo jsou nejednoznačné (překrývají se)
 • není téměř možné přesně zakreslit (např. kontinenty, moře, hory a pohoří, údolí, hodně lesů se slabě viditelným rozdělením, ledovce, šelfové ledovce, náhorní plošiny, kulturní oblasti, ...)
 • je třeba, aby se přesně strukturovalo kvůli neshodám v klasifikaci (třeba u souostroví)

I hranice zemí mohou být v některých sporných oblastech slabé a některé tam ležící prvky mohou být označeny, že patří do jedné země, zatímco jiné budou označeny druhou zemí (některé sporné oblasti se buď překrývají, nebo jsou mapovány odděleně, i když nejsou dány dohromady s vládnoucí zemí, a existují i společně spravované oblasti, nebo se správa opakovaně mění po několika měsících, a také oblasti, které si nenárokuje žádný stát kvůli neshodám o sousední větší oblasti).

Použití značek is_in=* tyto teritoriální spory vyřešit nepomůže, ale používání relací hranic povoluje překryvy. Data OSM nejsou místem, kde se rozhodují teritoriální spory, a nenecháme se nutit tyto spory skrývat zobrazováním rozdílných dat v závislosti na zemi uživatele dat. Ovšem v OSM by měly být pouze spory o nároky vznesené oficiálními vládami nebo významnými místními minoritami s nějakou formou vlády a měly by se užívat relevantní zdroje (např. mezinárodní smlouvy nebo rozhodnutí OSN uznávané některými zeměmi, i když jsou zpochybňovány či různě interpretovány jinými zeměmi). V těchto případech je velmi vhodné použití překrývajících se hranic a uživatelé by se neměli pokoušet měnit hranice kvůli nárokům vzneseným jinými komunitami na stejnou oblast, i když to vede k nejednoznačnostem a (předpokládaným) duplicitním výsledkům vyhledávání (tyto duplicity nebo překryvy mohou být hlášeny některými nástroji kontroly kvality dat, ale jen jako varování: nejedná se o chyby, pokud teritoriální spory nebyly rozsouzeny a mezinárodně uznány a neměly by být v těchto případech opravovány). Namísto toho uživatelé dat musí jen používat konkrétnější značky pro filtrování výsledků svých dotazů.

Viz také

Značka "is_in"

Zdůvodnění

V podstatě to znamená, že programy můžou automaticky vytvářet indexy, ve tvaru:

Díváš se na data pro Bedfordshire. Jdi o jednu úroveň výše na England nebo Home Counties. Města v Bedfordshire jsou: Ampthill, Bedford, Clapham, Dunstable...

 • důležitější pro vyhledávání názvů ulic, např. pro 'High Street' je, že může pomoci lépe najít ten správný z mnoha výsledků vyhledávání pomocí 'High Street;Fulbourn;Cambridgeshire' a 'High Street;Chapel-en-le-Frith;Derbyshire'. David.earl 14. října 2006
Toto je již automaticky splněno v Nominatimu bez použití značky is_in. --Gorm 15:08, 4. dubna 2010
Ano, Nominatim je skvělý! Ale kde si ho mohu stáhnout pro offline navigaci na můj Android s 8 GB kartou? --Themroc 20:46, 21. května 2011

Rozšíření

Povšimněte si, že značka is_in=* je použitelná pro víc než jen regiony. Můžete přidávat i geografické věci jako třeba "The English Channel".