Cs:Tag:place=country

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = country
1-12 Political Color Map World.png
Popis
Národní státy a jiné národní politické/administrativní oblasti vysoké úrovně. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Místa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Pro značení zemí. Většinou, ale ne vždy, se jedná o národní státy.

Jak mapovat

Přidejte place=country na uzel a pojmenujte ho name=<Název státu>.

Lze přidat i další užitečné informace o zemi, viz příklady.

Příklad

place=country
is_in:continent=Europe
population=10666866


name=België - Belgique - Belgien - Výchozí název země, doporučeno psát anglicky nebo hlavním národním jazykem.
int_name=Belgium - Jak se má země objevit na mezinárodní mapě, doporučeno psát anglicky.
name:en=Belgium - Název v angličtině, doporučeno.
official_name:en=Kingdom of Belgium - Plný oficiální anglický název země
name:cs=Belgie - Název v jiném jazyce, přidejte co nejvíce jazyků pro usnadnění vyhledávání.
name:cy=Gwlad Belg
name:da=Belgien
name:de=Belgien
...


Toto jsou další vhodné značky, které aktuálně nejsou uvedeny v Legendě mapy:

country_code_iso3166_1_alpha_2=BE
country_code_fips=BE
geonames:id=2802361
capital_city=Brussels

Viz také