Pl:Tag:place=country

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = country
1-12 Political Color Map World.png
Opis
Państwo narodowe lub inny krajowy obszar polityczny / administracyjny wysokiego szczebla. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

place=country - stosowane do oznaczenia państwa narodowego lub innego krajowego obszaru politycznego/administracyjnego wysokiego szczebla.

Opis miejsca

 Country

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł w środku kraju i dodajemy tag place=country oraz name=*.

Inne przydatne tagi, na temat kraju, można również dodać, patrz przykłady.

Przykłady

place=country
is_in:continent=Europe
population=10666866
name=België - Belgique - Belgien - domyślna nazwa dla kraju, zalecany jest język angielski lub główny język narodowy.
int_name=Belgium - jak nazwa kraju powinna pojawić się na mapach międzynarodowych, zalecany jest język angielski.
name:en=Belgium - Nazwa w języku angielskim.
official_name:en=Kingdom of Belgium - pełna oficjalna nazwa kraju.
name:cs=Belgie - nazwy w innych językach, możliwie jak najwięcej dla łatwego wyszukiwania.
name:cy=Gwlad Belg
name:da=Belgien
name:de=Belgien

...

Są to użyteczne tagi, ale obecnie nie są częścią "Map Features":

country_code_iso3166_1_alpha_2=BE
country_code_fips=BE
geonames:id=2802361
capital_city=Brussels

Zobacz też