Pl:Tag:place=country

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = country
(miejsce = kraj)
1-12 Political Color Map World.png
Opis
Państwo narodowe lub inny krajowy obszar polityczny / administracyjny wysokiego szczebla. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

place=country - stosowane do oznaczenia państwa narodowego lub innego krajowego obszaru politycznego/administracyjnego wysokiego szczebla.

Opis miejsca

 Country

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł w środku kraju i dodajemy tag place=country oraz name=*.

Inne przydatne tagi, na temat kraju, można również dodać, patrz przykłady.

Przykłady

place=country
is_in:continent=Europe
population=10666866
name=België - Belgique - Belgien - domyślna nazwa dla kraju, zalecany jest język angielski lub główny język narodowy.
int_name=Belgium - jak nazwa kraju powinna pojawić się na mapach międzynarodowych, zalecany jest język angielski.
name:en=Belgium - Nazwa w języku angielskim.
official_name:en=Kingdom of Belgium - pełna oficjalna nazwa kraju.
name:cs=Belgie - nazwy w innych językach, możliwie jak najwięcej dla łatwego wyszukiwania.
name:cy=Gwlad Belg
name:da=Belgien
name:de=Belgien

...

Są to użyteczne tagi, ale obecnie nie są częścią "Map Features":

country_code_iso3166_1_alpha_2=BE
country_code_fips=BE
geonames:id=2802361
capital_city=Brussels

Zobacz też