Pl:Tag:place=county

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = county
(place = county)
Iran Counties.svg
Opis
Hrabstwo - region geograficzny danego kraju. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

place=county - stosowany do oznaczenia obszary hrabstwa.

Opis miejsca

 Hrabstwo jest regionem geograficznym kraju używanym do celów administracyjnych.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest hrabstwo lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=county oraz name=*.

Zobacz też