Pl:Tag:place=quarter

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = quarter
(miejsca = quarter)
Place quarter.png
Opis
Kwartał - geograficznie zlokalizowane miejsce w przedmieściach większego miasta lub w mieście większym niż dzielnica Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: zatwierdzonyPage for proposal

place=quarter - stosowany do oznaczenia lokalizacji kwartału miejskiego.

Opis miejsca

Kwartały należy zastosować do "większej części obszaru osiedlenia", "gdzie ta część jest mniejsza niż place=suburb (zauważmy, że to 'suburb' is the 'OSM suburb', które może również być w centrum miasta) i większa niż place=neighbourhood. To nie musi być jednostka administracyjna.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest kwartał lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=quarter oraz name=*.

Możemy zmapować wszystkie rodzaje "części osiedleńczych" większe niż sąsiedztwo i mniejsze od przedmieść z tym znacznikiem.
Ten tag może odnosić się do obszarów mieszkalnych, obszarów komercyjnych, terenów przemysłowych i wszystkich innych rodzajów użytkowania gruntów i mieszanek gruntów.
Zależy od historii, kultury, polityki, gospodarki, a także od tego, jak zorganizowane są osady, dlatego unika się bardziej szczegółowych zasad.
Zwykle te jednostki będą wielkości mniejszej wioski. W przypadku wiosek i małych miasteczek możesz użyć tego znacznika tylko wtedy, gdy istnieją również mniejsze części (dzielnice). Jeśli jedyny podział wioski byłby kwartał (tj. byłby dość mały), pomińmy quarter i tylko oznaczmy place=neighbourhood.

Dodatkowe tagi

Przydatne tagi

  • start_date=* - data (lub rok), w którym pierwsze osoby/firma/użytkownicy wprowadzili się (jeśli dotyczy)
  • architect=* - nazwa głównego projektanta/firmy architektonicznej, która wykonała planowanie "miejskie" (jeśli dotyczy)

Zobacz też