Pl:Tag:place=district

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = district
(miejsce = dystrykt)
Osm element tag.svg
Opis
Dystrykt - rodzaj podziału administracyjnego, który w niektórych krajach jest zarządzany przez samorząd lokalny. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

place=district - stosowany do oznaczenia położenia dystryktu.

Opis miejsca

Dystrykt to rodzaj podziału administracyjnego, który w niektórych krajach jest zarządzany przez samorząd lokalny.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=district oraz name=*.

Zobacz też