Pl:Tag:place=district

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = district
(miejsce = dystrykt)
Osm element tag.svg
Opis
Dystrykt - rodzaj podziału administracyjnego, który w niektórych krajach jest zarządzany przez samorząd lokalny. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

Wikidane

place=district - stosowany do oznaczenia położenia dystryktu.

Opis miejsca

 Dystrykt to rodzaj podziału administracyjnego, który w niektórych krajach jest zarządzany przez samorząd lokalny.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=district oraz name=*.

Zobacz też