Pl:Tag:place=borough

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = borough
(place = borough)
Distritos Málaga.svg
Opis
Część większego miasta zgrupowana w jednostce administracyjnej. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

Wikidane

place=borough - stosowany do oznaczenia położenia części większego miasta zgrupowanego w jednostkę administracyjną.

Opis miejsca

 Borough
W zasadzie termin borough określa samorządne miasto otoczone murem.

W zależności od kraju przedmieścia w większych miastach są często pogrupowane w jednostki administracyjne zwane dzielnicami lub dzielnicami miasta (patrz boundary=administrative); stosowanie tagu place=borough pozwala uniknąć zamieszania w krajach, które wydzielają dzielnice w swoich stanach lub okręgach (zobacz place=district).

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest borough lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=borough oraz name=*.
Alternatywnie, obszar można zidentyfikować w jako lina zamknięta linia, jeśli granica jest jasno zdefiniowana.

Zobacz też