Pl:Key:is_in

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg is_in
(wchodzi w skład)
Opis
Służy do zaznaczenia, w jakich granicach jest miejsce lub obiekt. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Granice
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

is_in=* - służy do zaznaczenia, w jakich granicach jest miejsce lub obiekt.

Użycie

Tag is_in=* w OSM jest jednym z pierwszych znaczników w OSM i nadal jest w powszechnym użyciu.

Tag is_in=* poprzedza wielokąty granic. Gdy region ma dobrze rozbudowany zestaw wielokątów granic, informacje, które mogą być umieszczone w znaczniku is_in=* dla danego obiektu mogą zazwyczaj pochodzić z obszaru, które zawierają. W tym przypadku, dodatkowa informacja w tym tagu jest zbędna. Niektórzy edytorzy nawet idą dalej i usuwają ten zbyteczny tag, gdy widzą, że jest to równoważne informacji w opisie relacji boundary.

Tag nadal może zawierać ważne informacje, kiedy granice nie są w pełni określone. Nawet jeśli informacje są zbędne, umożliwia to prostsze wyszukiwanie i łatwy ujednoznacznienie pomiędzy dwoma podobnie nazwanymi obiektami (bez konieczności wykonywania rozległych kalkulacji dotyczących wszystkich zawartych granic).

Opis

Znacznik ten pozwala na opisowe określenie, w jakich granicach znajduję się miejsce lub obiekt. Może być używany z wszystkimi obiektami takimi jak: puby, budynki, ulice, parki, ale najczęściej do lokalizacji miejsc. Zaleca się, aby zawsze używać z tagiem name, aby pomóc kilku wyszukiwarkom.
Na przykład jest kilka miejsc na świecie zwanych "San Francisco" (Filipiny, Hiszpania, USA), ale, aby otrzymać tylko jedno miejsce w Kalifornii, będzie wymagane coś takiego:

 • name=San Francisco
 • is_in=California; CA; USA

Chociaż nie jest wymagane, aby dodawać elementy w określonej kolejności lub wymieniać wszystkie, zaleca się, aby kolejność była od mniejszych do większych obszarów i były używane pełne nazwy do poziomu kraju. Zwróćmy uwagę, że te, poniższe, informacje są także ważne, chociaż nie zalecane:

 • name=SOMA
 • is_in=USA;CA;California;San Francisco
 • name=SOMA
 • is_in=San Francisco

Do tworzenia kategorii

Rzadziej, ale znacznik ten może być również wykorzystywany do tworzenia kategorii do wyszukiwania, np.

 • name=Canberra
 • is_in=capital_cities; Australian Capital Territory; ACT; Australia

oznacza to, że Canberra mogą pojawić się na liście stolic świata.

Może to być osiągnięte, najprawdopodobniej, lepiej według Proposed features/capital --Gorm 15:08, 6 April 2010 (UTC)

Poprawa dokładności użycia znacznika

Jedną ze słabości tego znacznika jest to, że może nie być oczywiste dla edytorów co dokładnie każda wartość oznacza.
W powyższych przykładach, CA jest skrótem dla Kalifornii czy Kanady?
Czy stolica jest miejscem czy kategorią?

Relations jest jednym z rozwiązań, a także rozwiązuje problem redundancji, czyli jest zbyteczne dodawanie is_in = Szwecja, Stockholms Lan, Stockholm dla każdej ulicy w Sztokholmie.

Innym rozwiązaniem jest użycie is_in=* w takich przypadkach jak:

 • name=Canberra
 • place=city
 • is_in=capital_cities; Australian Capital Territory; ACT; Australia
 • is_in:state=Australian Capital Territory
 • is_in:state_code=ACT
 • is_in:country=Australia (stosować nazwę kraju w języku angielskim)
 • is_in:country_code=AU (ISO 3166-1 dwu-literowy kod kraju, dużymi literami, zgodnie z tagiem addr:country)

Każde przedmieście, droga lub inne obiekty dla Canberry, teraz potrzebują tylko jednego znacznika, aby przypisać wszystko powyższe:

Jeden ze znaczników miejsca może być wykorzystane następująco:

Tag is_in

Racjonalne uzasadnienie

Zasadniczo oznacza to, że program może automatycznie generować indeksy, w postaci:

Szukamy w danych Bedfordshire.
Przechodzimy o jeden poziom do England lub Home Counties.
Miejscowościami w Bedfordshire są: Ampthill, Bedford, Clapham, Dunstable...'

 • ważniejsze, że gdy szukamy według nazwy ulicy, np. "High Street", podaję nam, które z wielu wyników może być tym szukanym, mówiąc "High Street; Fulbourn; Cambridgeshire" i "High Street; Chapel-en-le-Frith; Derbyshire ". David.earl October 14, 2006
To już jest realizowane automatycznie, bez użycia is_in tagu w Nominatim, ostatnią wyszukiwarką. --Gorm 15:08, 6 April 2010 (UTC)
Tak, "Nominatim" jest super! Gdzie można go pobrać w trybie offline nawigacji dla mojego Androida z 8 GB sdcard? --Themroc 20:46, 21 May 2011 (BST)

Należy zauważyć, że tag is_in=* jest użyteczny więcej niż dla regionów geograficznych, kiedy można dodawać geograficzne miejsca takie jak: "The English Channel".

Zobacz też