Uk:Tag:place=district

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = district
Osm element tag.svg
Опис
Район – суб’єкт адміністративного поділу, який є проміжною ланкою між місцевими громадами та областю. Edit or translate this description.
Група: Місця
Застосовується до цих елементів
точки можна позначати цим теґомлінії не можна позначати цим теґомполігони не можна позначати цим теґомзв’язки не можна позначати цим теґом
Використовується разом з
Дивись також
Статус: використовується

Вікідані

Теґ place=district використовується для позначення адміністративних одиниць, які знаходяться на проміжному рівні між областю та громадами та керуються місцевою владою. В Україні це райони областей.

Цей суб’єкт адміністративного устрою позначається точкою з теґами place=district + name=*.

Також територія та межі районів позначаються за допомогою зв’язку type=boundary + boundary=administrative + admin_level=*. Для пошуку значень теґу admin_level=* в різних країнах звіряйтесь з Tag:boundary=administrative#10_admin_level_values_for_specific_countries.

До зв’язку території/меж району теґ place=district не додається.

Додавання цього теґу до ліній та зв’язків не рекомендується

Для позначення території району, створіть зв’язок, який містить всі відрізки що утворюють замкнений контур меж району з наступними теґами:

У більшості випадків, немає потреби в додаванні теґів на лінії меж (лінії з роллю role role:outer), які формують зовнішній контур меж району. Застосування теґів на зовнішньому контурі є надлишковим, проте ці домовленості можуть змінитись в майбутньому.

Для вибору значення теґу admin_level=* для країни, де ви мапите, зверніться до переліку на сторінці boundary=administrative. В Україні для районів використовується admin_level=6.