Uk:Key:admin_level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg admin_level
Santa Catarina location.png
Опис
Зазначає рівень адміністративного поділу. Show/edit corresponding data item.
Група: межі
Застосовується до цих елементів
точки можна позначати цим теґомлінії можна позначати цим теґомполігони можна позначати цим теґомзв’язки можна позначати цим теґом
Задокументовані значення: 1
Використовується разом з
Дивись також
Статус: де-факто

За допомогою ключа admin_level=* відбувається позначення рівня об’єкта в ієрархії адміністративного поділу державного управління. Це додатковий уточнювальний теґ до теґу boundary=administrative і він в основному використовується для позначення кордонів територіально-політичних утворень (наприклад, країни, штату, муніципалітету). Через культурні та політичні (адміністративні) відмінності, рівень адміністративного поділу від країни до країни може або частково збігатись, або бути повністю відмінним.

Він також може використовуватись з іншими об’єктами, що мають стосунок до державних інституцій.

Обґрунтування

Значення, від admin_level=2 до admin_level=10, дозволяють застосовувати різноманітні схеми адміністративного поділу користувачами даних. Використання числових значень замість опису словами дозволяє уникати плутанини в термінології, що використовується в різних країнах. Так, в одній країні на найвищому рівні адміністративного поділу можуть бути "штати", а в іншій "провінції". Використання admin_level=4 в обох випадках робить застосування цього теґу більш прозорим та зрозумілим.

На додачу, коли ви використовуєте boundary=administrative, використання admin_level=* дозволяє стандартизувати правила показу меж адміністративних одиниць для всіх країн, не зважаючи на відмінності в ієрархії їх складових частин.

Користувачі даних мають звертати увагу на відповідну інтерпретацію значення цього теґа. Хоча admin_level=2 майже завжди позначає де-факто незалежну країну, а admin_level=4 використовується для позначення еквіваленту "провінції", вищі значення можуть різнитись між собою за значенням. Користувачі даних, які бажають знайти муніципалітет пов’язаний з межами відповідного міста ("city", "town" або навіть "village") можуть побачити широкий спектр значень, від admin_level=5 (напр. relation New York City) до admin_level=10 (напр. relation Cheddar, UK).

Ознайомтесь зі значеннями, що використовуються в певних країнах, щоб підібрати відповідне числове значення для admin_level=*.

Використання

Теґ admin_level=* додається до зв’язку (чи лінії) яка також позначена як:

або іноді до об’єктів з теґами

На додачу до безпосереднього використання цього теґу з теґами зазначеними вище, числові значення теґу admin_level=* також використовуються для теґів:

Значення, характерні для певної країни

Ознайомтесь з описом рівнів ієрархічного поділу країн на сторінці опису теґу boundary=administrative в розділах:

Значення admin_level в Україні

З оновленням адміністративно-територіального поділу України у 2020 році відбувається обговорення, щодо застосування значень цього теґу[1].

Однак застосування деяких значень залишилось без змін.

Адміністративна одиниця admin_level Примітки
Кордони України admin_level=2
Області та Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь admin_level=4
Райони областей admin_level=6
Територіальні громади (міські, селишні, сільскі) admin_level=* Щодо використання певного рівня для позначення громад, районів в містах та старостинських округів відбувається обговорення на форумі. Рекомендується дочекатись рішення спільноти.
Райони в містах, старостинські округи admin_level=*Примітки

  1. Обговорення теґування адміністративного поділу на форумі – https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=71133. На підставі наявного обговорення, учасником Andygol було підготовано настанови щодо мапінгу АТУ України – Адміністративно-територіальний устрій України.