Cs:Relace nejsou kategorie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Drahý přispěvateli do Wikipedie,

můžeš být zvyklý na to, že každý článek na Wikipedii je alespoň v jedné kategorii. Jakmile přidáš nový článek na Wikipedii bez kategorie, bude hned buď označen pro odstranění, nebo přidán do nějaké kategorie. Existují lidé, kteří celý den nedělají nic jiného, než přidávají smysluplné kategorie k článkům Wikipedie.

"Relace", které máme v OpenStreetMap nejsou kategorie. Jsou určeny k modelování blízkých (a obvykle lokálních) vztahů mezi objekty, například: Tento vchod vede do této stanice metra, nebo: Z této silnice na tuhle se nedá odbočit. Také je používáme pro seskupování částí silnice, jako že: Těchto patnáct částí dohromady tvoří tuhle silnici. Ovšem nevytváříme relace pro jednoduché spojení volné skupiny nějak příbuzných objektů. Nevytváříme "Stezky ve Východní Anglii", ani "Skotská jezera". Jako přispěvatel do Wikipedie, můžeš cítit potřebu, abys našel alespoň jednu vhodnou relaci pro každý objekt, kterého se dotkneš - ale, prosíme, odolej té potřebě. Naše databáze je prostorovou databází. To znamená, že má zcela přirozenou znalost o umístění objektů. Pokud chcete najít všechny stezky ve východní Anglii, jednoduše se zeptáte na všechny stezky ohraničené rámečkem Východní Anglie a jejich seznam bude pro tebe vytvořen automaticky. Kdokoliv, kdo přidává stezku, se jen musí ujistit, že je na správném místě a je označená jako stezka - fakt, že je ve Východní Anglii není nutno zvlášť značit, protože z dat to vyplývá.

Dále je velmi pravděpodobné, že jiný mapper, který přidává chybějící stezku ve Východní Anglii do OpenStreetMap, nebude vědět, že existuje nějaká relace, ve které mají být všechny takové cesty. Důsledkem bude, že relace Stezky ve Východní Anglii bude nekompletní. A proč by měli uživatelé dat používat takovou relaci, u které je velmi pravděpodobné, že je nekompletní?

Existuje ještě jeden další důvod proti používání relací, které jsou jen množinou nějakých objektů: Když někdo smaže stezku z OpenStreetMap nebo ji rozdělí na dvě, pak se vytvoří nová verze relace, protože se změní seznam jejích členů. Pokud k tomu dochází celkem často, pak se nafukuje historie relace a je těžko zpracovatelná.

Takže, ještě jednou - nevytvářejte věci jako "Stezky ve Východní Anglii".

Ale co třeba skupinové relace, které přidávají nějakou informaci, můžete se ptát, třeba "bankomaty HSBC"? I zde je relace obvykle nepotřebná, pokud je bankomat označen nějak jako "operator=HSBC", pak každý může snadno najít všechny bankomaty patřící HSBC a není potřeba pro to vytvářet relaci (jen by to komplikovalo úpravy a bylo by to náchylnější k chybám). Skupinové relace mají opravu smysl, jen pokud seskupování není geografické (jak bylo řečeno výše), ani výhradní (jako příklad s HSBC - bankomat bude těžko provozován dvěma různými institucemi ve stejnou dobu).

Dobrým příkladem vhodného seskupování je relace "route", kde se spojuje více cest spolu tvořících cyklistickou nebo turistickou trasu nebo něco podobného. Cesta může být součástí více tras, takže to nelze vyřešit označením cesty značkou "route=xxx".

Děkujeme za pochopení,

Ti, kdo vymysleli relace.