Cs:Tag:natural=coastline

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = coastline
The Ravenscar coastline.jpg
Popis
Pobřeží moře Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-area-natural-coastline.png
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: de facto

Značkou natural=coastline se značí linie střední hladiny skočného dmutí (střední hladina vysokého přílivu) podél pobřeží moře.

Viz také: Pobřeží a mnohem podrobnější DE:Coastline

Kde je pobřeží?

Obecnou shodou se pobřeží značí na linii střední hladiny skočného dmutí (střední hladina vysokého přílivu). Což je v podstatě nejvyšší linie, kterou dosáhne voda za normálních okolností. (Viz obrázky napravo, abyste měli představu, jak rozhodnout, kde tato linie leží.)

Hranice mezi mokrým a suchým písek zhruba odpovídá hladině přílivu.
Předměty vyplavené mořem označují hladinu přílivu.

Okolo Antarktidy, tam, kde jsou ledovce, je pobřeží mapováno na linii, kde se ledovce odlamují do moře, tedy v místě, kde se otevřené moře setkává s permanentním ledem. Podrobnosti najdete na Antarctica/Tagging.

Střední hladina nízkého přílivu je linií nejnižšího přílivu. Aktuálně není žádný dohodnutý způsob jak ji v OSM mapovat. Jeden ze způsobů značení je označit oblast mezi střední hladinou nízkého přílivu a pobřežím jako natural=wetland+wetland=tidalflat.

Jak zadávat údaje

Značení pobřeží je trochu jiné než značení jiných prvků v OSM a měli byste být opatrní, abyste to dělali dobře. Ujistěte se, že používáte natural=coastline na cestách, nikoliv na uzlech ani na relacích.

U menších ostrovů se dá zakreslit jedna uzavřená cesta okolo pobřeží ostrova. U větších ploch země se pobřeží definuje jako posloupnost lineárních cest, které na sebe navazují. Tyto cesty musí vytvořit souvislé, vzájemně spojené pobřeží, koncový uzel jedné cesty musí být počátečním uzlem další cesty. Přerušení v pobřeží nebo jiná chyba může způsobit velké problémy při zpracování dat. Pokud si nejste editací příliš jisti, pak bude lépe se vyhnout větším změnám a věnovat se pouze posouvání uzlů, aby lépe odpovídali leteckým snímkům.

Směr, ve kterém jsou cesty zakresleny, je velmi důležitý! Musí být zakresleny tak (když se díváte ve směru šipek cesty), že je země na levé straně cesty a voda na pravé. Pokud si to představíte jako trasování okolo plochy země, pak pobřeží musí běžet v protisměru hodinových ručiček.

Validátor v JOSM může zkontrolovat správnost pobřeží. Pokud používáte JOSM, použijte ho. Jinak pro nalezení chyb použijte náhled pobřeží OSM Inspectoru na adrese [1].

Pobřeží se často překrývá s jinými prvky, jako jsou třeba ústí hor, využití krajiny (landuse) a hranice. Pobřeží můžete rozdělit na kolik kusů potřebujete, jen se ujistěte, že výsledkem je stále spojitá linie.

Neoznačujte uzly ani relace značkou natural=coastline.

A co jezera?

Tato značka by se neměla používat pro sladkovodní jezera. Jezera se mapují jako uzavřená cesta nebo jako relace multipolygon se značkami jako jsou natural=water nebo landuse=reservoir.

Předtím, než byly do OSM zavedeny relace multipolygon, byla některá velká jezera také značena značkou natural=coastline, ale všechny již byla předělány. Jediná vodní plocha bez spojení s oceány, která používá tuto značku je  Kaspické moře. Ovšem neměli byste přidávat žádné další vnitrozemské vodní plochy s touto značkou.

Ústí řek

Cesty řek značené jako waterway=river nebo waterway=stream končí na pobřeží ve společném uzlu řeky a pobřeží. Větší řeky značené značkami waterway=riverbank nebo natural=water a water=river mají cestu napříč svým ústím, která je označena natural=coastline. V těchto případech může čára řeky být také prodloužena na druhou stranu pobřeží, například pokud je zde vykopaná hluboký kanál nebo vyznačená dráha pro lodě.

Diskutuje se o tom, kde má být přechod mezi mořem a širší řekou (značenou waterway=riverbank); existuje názor, že ideálně by měl být na vrchu přílivové sekce řeky, ale akceptuje se i, že může být blíže k moři s tím, že přílivová oblast řeky je označena značkou tidal=yes. Důležité je se ujistit, že břehy řeky a pobřeží sdílejí dva uzly, aby bylo možno vytvořit jednolitý přechod mezi řekou a mořem. Existuje i návrh, který popisuje horní a dolní hranice této křižovatky a máme i jiný návrh ohledně značení přílivových řek.

Zdroje dat

Data o pobřeží, pro větší část světa, byla původně vytvořena z dat o nízkém rozlišení za použití PGS a jiných importů. Nepřesné pobřeží se často pozná podle ostrých pilovitých tvarů, zatímco ve skutečnosti je pobřeží většinou složené z jemných křivek. V mnoha částech světa bylo pobřeží následně vylepšeno buď trasováním podle leteckých snímků, anebo nahrazeno lepšími vektorovými daty.

Buďte opatrní při trasování pobřeží podle leteckých snímků. Tyto obrázky nejsou vždy úplně na správné pozici, takže se může zdát, že vaše pobřeží perfektně sedí na obrázky, ale ve skutečnosti může být několik set metrů mimo. Ujistěte se, že data odpovídají datům z GPS.

(Možné) datové zdroj:

  • Ordnance Survey Opendata (která obsahují oficiální údaje o vysoké a nízké hladině přílivu ve Velké Británii).

Chyby a kontrola konzistence

Je velmi důležité, aby bylo pobřeží zakresleno a označeno správně. Jediná chyba v pobřeží někde v Africe může způsobit, že celý euroasijský kontinent nebude správně vykreslen! Vždy se ujistěte, že kreslíte pobřeží ve správné orientaci (země nalevo a voda napravo). Nekřižte pobřeží se sebou samým - nemá to žádný smysl a může to způsobit, že se renderer nezachová správně. Nepoužívejte ten samý bod dvakrát, pouze jako začáteční/koncový bod (je-li to vhodné). Chcete-li zakreslit ostrov, zakreslete novou cestu.

Používejte denně aktualizovaný náhled pobřeží OSM Inspectoru, abyste našli chyby v pobřeží.

Jiné pobřežní prvky

Podél pobřeží je dobré přidávat pláže natural=beach a útesy natural=cliff, také močály natural=wetland, včetně wattového pobřeží wetland=tidalflat, mangrovů wetland=mangrove atd. A také krátké pobřežní hráze man_made=groyne.

Pro ostrovy použijte place=island a place=islet.

Pro značení zálivů a mysů viz natural=bay a natural=cape.

Použití dat OSM o pobřeží

Informace jak použít data OSM o pobřeží ve vašich mapách, najdete na stránce Coastline.

Vykreslování na standardní vrstvě dlaždic na openstreetmap.org

Viz Coastline#Rendering_in_Standard_tile_layer_on_openstreetmap.org(en)