Cs:Tag:natural=beach

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = beach
Horseshoebay.Bermuda.JPG
Popis
Pláž Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-area-natural-beach.png
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značka natural=beach se používá k mapování pláží na pobřeží moře nebo jiného vodstva, které se sestávají z písku, štěrku, kamínků, oblázků nebo někdy i kousků ulit, atd.

Pro přímořské resorty použijte značku leisure=beach_resort k označení hranice resortu, který může obsahovat ubytování a jiná zařízení a také může obsahovat jednu nebo více vlastních pláží. Pro oblasti z písku, které nejsou plážemi, použijte natural=sand nebo surface=sand (nebo nějakou konkrétnější značku popisující oblast).

Jak mapovat

Pobřežní pláže by měly být mapovány až na horní hranici přílivu (natural=coastline) nebo k břehu jezera či podobně. Značkou name=* pláž pojmenujte, značkou surface=* popište povrch (písek, štěrk, oblázky) a přidejte značku supervised=* pro popsání, zda je na pláži plavčík (yes - ano, no - ne, od-do - jako u opening_hours=*). Oblast mezi horní hranicí přílivu a dolní hranicí lze mapovat pomocí značky natural=shoal.

Vykreslování

Výchozí vykreslování na osm.org je žlutě stínovaná plocha a bere v úvahu značku surface=*.

Související značky

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!