Cs:Key:surface

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:surface=sand)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg surface
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
Popis
Popisuje povrch prvku. Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Wikidata

Shrnutí

Viz také Pokryv půdy

Značka popisující povrch silnice/cesty/chodníku a dalších prvků, zejména s ohledem na jeho materiál anebo strukturu. Primárně se vztahuje k dopravě a sportu a téměř výhradně se používá na lineárních cestách. Další popisy povrchů najdete na stránce Pokryv půdy.

U silnic pro motorová vozidla se normálně předpokládá, že je povrch zpevněný surface=paved, není-li uvedeno jinak. V OSM surface=paved je nespecifická značka, která může zahrnovat asfalt, penetrační makadam... Značka surface=unpaved je opakem a značí nezpevněnou cestu. V obou případech lze použít konkrétnější značky, které lépe popisují povrch. Navigační software pak může předpokládat, že nezpevněné silnice dovolují pouze pomalejší jízdu a mohou být za některého počasí neprůjezdné.

Značka smoothness=* je další důležitou značkou popisující povrch a informuje o rovnosti a hladkosti povrchu, bez ohledu na to, z čeho je vytvořený. Může být obzvlášť užitečná pro jezdce na kolečkových bruslích a podobně.

Také značka tracktype=* popisuje povrch a jeho pevnost, bez ohledu na jeho stav.

Prvky značené highway=* by v ideálním případě vždy měly být značeny značkou surface=* (a/nebo tracktype=*), protože v jejich případě neexistuje žádná výchozí hodnota.

Způsoby vykreslování se u různých softwarů liší, ale obecně platí, že nezpevněné silnice jsou zobrazeny jinou barvou než zpevněné, nebo jsou vykresleny stejnou barvou, ale přerušovaně. Vykreslování povrchu silnice ve standardním stylu OSM(en) je komplikovaná záležitost.

V některých případech, pokud popsané značky nejsou samy o sobě dostatečné k popsání stavu silnice, může být vhodné přidat i značky smoothness=* a maxspeed:practical=*. Značka maxspeed:practical=* popisuje, jakou rychlost můžete na silnici v praxi očekávat. Máme-li dobrou silnici značenou surface=unpaved, kde běžná rychlost je 60 km/h, a jinou silnici značenou surface=concrete:lanes s běžnou rychlostí 10 km/h, pak uživatel nebo software může nesprávně vyhodnotit tu druhou jako lepší, protože předpokládá, že zpevněná silnice je pro cestování rychlejší než první nezpevněná.

Hodnoty

   

Klíč Hodnota Prvek Popis Ilustrace
Zpevněný povrch
surface paved cesta plocha Blíže neurčený zpevněný povrch. Silnice je převážně po své délce zpevněná, např. vydlážděná, vybetonovaná nebo vyasfaltovaná. Tato hodnota je pouze hrubým popisem povrchu silnice. Znáte-li stav blíže, použijte některou z hodnot níže.
surface asphalt cesta plocha Asfalt. Ve skutečnosti se jedná o  asfaltový beton. Většina takových silnic je označena méně přesnou značkou surface=paved. Surface asphalt.jpg
surface chipseal cesta plocha Less expensive alternative to asphalt concrete, using a thin base of hot bitumen or asphalt with aggregate pushed into it. Common in many American countries and Oceania. Often hard to distinguish from asphalt concrete by laypersons so many chipsealed roads are tagged as asphalt instead. Chipnseal.jpg
surface concrete cesta plocha Beton, který tvoří jednolitou dlouhou plochu a byl vylit na místě. Pro předem vytvořené panely použijte raději surface=concrete:plates nebo surface=concrete:lanes. Dscf0221 600.jpg
surface concrete:lanes cesta plocha Betonové pruhy. Dva pruhy z betonových panelů vzdálené na rozchod auta. Mezi nimi je tráva, zem... Concrete lanes.png
surface concrete:plates cesta plocha Betonové panely. Dscf0222 600.jpg
surface paving_stones cesta plocha Dlažba nebo zámková dlažba. Dlažební kameny tvoří relativně hladký povrch a jsou to betonové nebo jiné umělé či kamenné prvky s plochým vrchem. Mezery mezi nimi jsou menší, protože kameny mají pravidelné tvary. Surface paving stones.jpgDscf1620-800.jpg
surface sett cesta plocha Dlažební kostky. Povrch z kamene opracovaného do pravidelného tvaru. Často nesprávně označeno jako kočičí hlavy. Granite Setts.jpg
surface unhewn_cobblestone cesta plocha Raw cobblestone of natural, uncut, rounded stones. Unlike pebblestone firmly connected to the ground. Ancient road surface.jpg
surface cobblestone cesta plocha Dlažební kostky (kočičí hlavy). Granite Setts.jpgAncient road surface.jpg
surface cobblestone:flattened cesta plocha Zarovnané dlažební kostky.
surface metal cesta plocha Kov. Občas se používá na mostech, nebo pro dočasné cesty přes pole. Surface-Metal.jpgMetal footbridge over Sand Quarry - geograph.org.uk - 1325566.jpg
surface wood cesta plocha Dřevo. Používá se na mostech nebo dřevěných chodníčcích v bažinatých oblastech. Bridge-path-straight-wooden (24029070260).jpg
surface stepping_stones cesta plocha Stones or plates individually arranged in a row, allowing to walk on, surrounded by an unpaved medium such as grass or water Stepping stones - geograph.org.uk - 832601.jpgRiver Rothay stepping stones 120508w.jpg
surface user_defined cesta plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.
Nezpevněný povrch
surface unpaved cesta plocha Blíže neurčený nezpevněný povrch. Silnice je převážně po své délce nezpevněná, např. uválcovaný štěrk nebo jen hlína. Tato hodnota je pouze hrubým popisem povrchu silnice. Znáte-li stav blíže, použijte některou z hodnot níže.
surface compacted cesta plocha Zhutněný (válcovaný) povrch. Směs větších (např. štěrku) a menších (např. písku) částí, která je zhutnělá (např. válcem), takže je stabilnější než volný štěrk. Používá se například na lepších lesních a polních cestách, cestách v parcích... Nejlepší typ nezpevněných silnic. Také se jim říká  cesty z kameniva. Compacted forest track no1.jpg
surface fine_gravel cesta plocha Jemný štěrk. Vícevrstvý povrch se základem z kamenů nebo štěrku a povrchem z pevného granulovaného drobného štěrku, čediče nebo křemene. Snadno se po ní chodí, běhá nebo jezdí. V kopcovitých oblastech je vybavena vodními kanály a je konkávní na průřezu, aby byla dobře odváděna voda. Motorová vozidla neposouvají kamení, je-li cesta dobře udržována a kola bicyklů nezanechávají žádné stopy, přinejmenším v suchém počasí. Pokud je nejvyšší vrstva již velmi erodována nebo se štěrk volně pohybuje, použijte radši značku surface=gravel. DSC05537a-Feinschotterweg.jpg
surface gravel cesta plocha Štěrk. Drcený kámen s ostrými rohy, obvykle volně nasypaný. Typická velikost na silnici se pohybuje mezi 4 a 8 centimetry. Štěrk může být také použit jako základová vrstva pro surface=compacted.
surface rock cesta plocha Exposed rock or big pieces of rock used to improve path quality. Typically in mountainous areas. Cascade canyon trail teton 20190713 095423 1.jpgTrail in Tatra mountains paved with local rocks.jpg
surface pebblestone cesta plocha Oblázky. Vodou zaoblené kameny o velikosti cca 2 až 8 cm. Jsou volně uložené. Oblázky mohou také tvořit základovou vrstvu pro silnici typu surface=compacted. Dscf1781-800.jpgDscf1829-800.jpgDscf1831-800.jpg
surface ground cesta plocha Země. Žádný zvláštní povrch, na zemi jsou vidět stopy užívání lidmi nebo zvířaty. Tato hodnota je pouze obecným popisem. Je-li to možné použijte přesnější hodnotu jako třeba surface=grass/dirt/clay/sand/gravel/pebblestone/rock. Gfp-florida-big-shaols-state-park-forest-trail.jpg
surface dirt cesta plocha Hlína. Pravděpodobně velmi podobné značce surface=ground. Je náchylná k erozi a tedy nerovná. Občas se takto omylem značí štěrkové silnice surface=gravel. Některé zválcované silnice se také takto občas značí. Podívejte se prosím na definici surface=compacted. Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
surface earth cesta plocha Země. Pravděpodobně stejné jako značka surface=ground. Obvykle přírodní, ale může se také použít na uměle připravenou půdu. Duplikát značky surface=dirt. Dscf1832-800.jpg
surface grass cesta plocha Tráva. Travou zarostlá hlína. Dobře se po ní chodí. Více odolná erozi než samotná hlína. Při vyšším zatížení se může kvalita zhoršovat. Grass path on field 20160719.jpg
surface grass_paver cesta plocha Zatravňovací dlažba. Druh dlažby s pravidelnou strukturou, ve které jsou mezery umožňující vsakování dešťové vody do země a samotná dlažba zvyšuje možné zatížení. Používá se často na parkovištích anebo málo používaných příjezdových cestách pro záchranná vozidla. Dscf1611-800.jpgDscf1614-800.jpg
surface mud cesta plocha Bahno. Podobné značce surface=ground, ale většinu roku je cesta vlhká, takže má měkký povrch a nízkou možnost zatížení. Často se nachází v mokřinách nebo v oblastech zalévaných přílivem. Dscf1819-800.jpg
surface sand cesta plocha Písek. Velmi malé kousky kamenů, menší než 2 mm. Dscf0220 600.jpg
surface woodchips Dřevěná drť,  štěpka. Tanner Moor 2 (DFdB).jpg
surface snow cesta plocha Sníh. Zimní cesta po sněhu.
surface ice cesta plocha Led. Zimní cesta po ledu. Jaatee2003.jpg
surface salt cesta plocha Sůl. Cesta po solném jezeře. 2012.10.02.155200 Bonneville Salt Flats Utah.jpg
surface user_defined cesta plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.
Zvláštní povrchy
surface clay cesta plocha Antuka. Nejčastěji na tenisových kurtech, ale také se používá pro jiné sporty: fotbal, běžecké dráhy, pétanque, atd. EVD-tenis-212.jpg
surface tartan cesta plocha  Tartan. Umělý povrch často používaný na běžeckých a jiných drahách. Tartan je sice obchodní značka, ale jeho název se používá jako obecný název podobných povrchů. Athletics track.jpg
surface artificial_turf cesta plocha Umělý trávník. Často se používá na fotbalových hřištích nebo jiných sportovištích. Kunstgress.JPG
surface acrylic plocha An artificial surface covered with acrylic resin-bound coating. Often used for tennis courts, basketball courts, etc. Prominent brands include: DecoTurf, GreenSet and so on. Court Arthur Ashe.jpg
surface metal_grid cesta plocha Kovová mřížka. Často se používá na průmyslových mostech nebo schodištích. Stahlbau mit Gitterrosten.JPG
surface carpet cesta plocha Carpet may be used for some sport courts such as indoor tennis courts. Korty power game.jpg


surface user_defined cesta plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Povrch chodníků a cyklostezek

Pokud byly chodník nebo cyklostezka značeny jako značka (nikoliv oddělená cesta) na cestě značené highway (tedy: highway=secondary + cycleway=track/lane), můžete přidat jeho/její povrch tímto způsobem:

sidewalk:surface=paving_stones

Nebo, je-li chodník/cyklostezka jen na jedné straně silnice, nebo pokud jsou na stranách silnice různé povrchy, pak použijte značky:

cycleway:right:surface=asphalt
cycleway:left:surface=paving_stones

Stejný způsob můžete použít i u jiných podobných značek jako třeba: smoothness=*, oneway=*, bicycle=*, foot=*, width=*, segregated=* a dalších.

Viz také

Odkazy