Cs:Key:wetland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg wetland
Northern Leopard Frog (Lithobates pipiens).jpg
Popis
Typ mokřadu Show/edit corresponding data item.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Status: schválenoPage for proposal

Popis

Tímto klíčem můžete blíže popsat typ mokřadu označeného jako natural=wetland.

Viz  Mokřad

Značení

natural=wetland
wetland=*

Typy mokřadů
Značka Vykreslování Popis Ilustrace
Otevřené habitaty
wetland=marsh Natural wetland marsh.png  Marše je pravidelně zvlhčována nebo zaplavována vodou a je charakterizována dužnatou (nedřevnatou) vegetací adaptovanou na podmínky mokré půdy. Dále se dělí na přílivové a nepřílivové. Cepkeliu marsh.jpg
wetland=reedbed Natural wetland reed.png Rákosina, zaplavená oblast, které dominují určité vysoké nedřevité rostliny (rákos, šáchor, skřípina). Schweinesand.jpg
wetland=saltmarsh Saltmarsh water.png  Slanisko - pobřežní mokřad, který je vystaven přílivovým záplavám mořskou vodou a je tedy charakteristický dužnatými rostlinami adaptovanými na slané prostředí. Příkopy/kanály v těchto mokřadech by se měly značit jako waterway=ditch. Příkopy v pravidelných tvarech v slaniskách byly často kopány, aby se odvodnila jezírka stojaté vody a tím se zlikvidovali komáři. [1] Culbin Salt Marsh - geograph.org.uk - 185128.jpg
wetland=wet_meadow Natural wetland marsh.png Mokrá louka - louka, která je zčásti mokřadem a je saturována vodou po téměř celý rok. Může být způsobeno špatným odtokem nebo velkým přísunem vody z dešťů nebo rozpuštěného sněhu nebo v příbřežních oblastech. Vessertal wiesenknoeterich.jpg
Zalesněné habitaty
wetland=swamp Natural wetland swamp.png  Močál - oblast lesa zcela nasáklá vodou s hustou vegetací. Cypresses.jpg
wetland=mangrove Natural wetland mangrove.png  Mangrovy - pobřežní močály charakterizované stromy, keři a jinými rostlinami rostoucími v brakických (poloslaných) až slaných přílivových oblastech, které tolerují slanou vodu. Mangroves in Puerto Rico.JPG
Rašeliniště
wetland=bog Natural wetland bog.png  Vrchoviště - rašelinou zaplněné prohlubně, které přijímají svou vodu a živiny z deště. Často jsou pokryté keři majícími kořeny v rašeliníku a rašelině. EE-Lahemaa-Bagno Viru.jpg
wetland=fen Natural wetland marsh.png  Slatiniště - rašeliniště zásobené podpovrchovou vodou pokryté trávami, ostřicí, rákosem a divokými květinami. Wicken-Fen-Hide.jpg
wetland=string_bog Natural wetland bog.png  String bog nebo Strong mire je rašeliniště skládající se z lehce zvýšených hřbetů a ostrůvku, s dřevitými rostlinami, střídající se s mělkými plochami hustě porostlými ostřicí. Často se vyskytují na lehce skloněných površích, s hřbety v pravých úhlech k proudu vody. Seney National Wildlife Refuge - 1967 (5405011148).jpg
Slanovodní habitaty
wetland=tidalflat Natural wetland water.png  Wattové pobřeží - oblast zaplavovaná přílivem, která se sestává z bahna nebo podobných sedimentů. Stewart Island Oban Mudflats.jpg

Citace