Cs:Tag:natural=wetland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = wetland
Cepkeliu marsh.jpg
Popis
Mokřad Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Popis

Mokřad je oblast země, která je nasycena vodou, buď stále nebo sezónně. Hlavním rozdílem mezi mokřadem a jinou oblastí země nebo vody je charakteristická vegetace, která je přizpůsobena unikátním půdním podmínkám.

Voda, která se nachází v mokřadu může být sladká, slaná, nebo brakická (poloslaná). Hlavní typy mokřadů zahrnují bažiny, močály, rašeliniště a slatiny.

Mokřady se také často nacházejí na okrajích řek, jezer nebo podél pobřeží.

Viz  Mokřad

Jak mapovat

ElementArea.png Přidejte natural=wetland k zakreslené ploše.

Značkou wetland=* popište typ mokřadu. Několik příkladů:

 • Rozšířená klasifikace mokřadů se sladkou vodou:
  • wetland=wet_meadow - Vlhká louka, která je saturována vodou po větší část roku. Může být způsobeno špatným odtokem nebo velkým přísunem vody z dešťů nebo rozpuštěného sněhu.
  • wetland=bog - Vrchoviště - oblast zavodňovaná deštěm s akumulací rašeliny.
  • wetland=marsh - Marše - nahrazuje natural=marsh. Půda zcela nasáklá vodou s oblastmi otevřené vody (ledu či vegetace), normálně nezalesněná a více otevřená než močál. Různé typy nízkých trav nebo dužnatých rostlin (trávy, sítiny). Podobné rákosině, s nižší vegetací a lehčí na projití s dobrou viditelností.
  • wetland=reedbed - Rákosina - zaplavená oblast, které dominují vysoké nedřevité rostliny (rákos, šáchor, skřípina). Podobná bažině, ale má vysokou vegetaci a je těžké jí projít.
  • wetland=swamp - Močál - oblast lesa zcela nasáklá vodou s hustou vegetací. Podobné mangrovům, ale se sladkou vodou.
 • Rozšířená klasifikace mokřadů se slanou vodou:
  • wetland=tidalflat - Wattové pobřeží - oblast zaplavovaná přílivem, složená z holého bahna nebo podobných sedimentů.
  • wetland=saltmarsh - Slanisko - pobřežní mokřad zaplavovaný přílivem a tedy charakteristický dužnatými rostlinami částečně adaptovanými na slané prostředí.
   • Poznámka: Strouhy/kanály jakoby uspořádané do mřížky v těchto mokřadech by se měly značit jako waterway=ditch.
  • wetland=mangrove - Mangrovy - Les tolerující slanou vodu, který je typicky podél tropického pobřeží. Podobný močálu, ale zaplavený slanou vodou. Obecně přesahuje přes čáru pobřeží do moře.

Jiné vhodné obecné značky:

 • tidal=yes/no sděluje, že mokřad je dočasně zaplavován přílivem.
 • managed=* sděluje, že mokřad je nějakým způsobem spravován.
 • seasonal=* sděluje, že mokřad je sezónní.
 • ramsar=yes sděluje, že se jedná o ramsarský mokřad(en).

Vykreslování

 • Mapnik: Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png