Cs:Tag:natural=wetland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = wetland
Cepkeliu marsh.jpg
Popis
Mokřad Edit or translate this description.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Wikidata

Popis

Mokřad je oblast země, která je nasycena vodou, buď stále nebo sezónně. Hlavním rozdílem mezi mokřadem a jinou oblastí země nebo vody je charakteristická vegetace, která je přizpůsobena unikátním půdním podmínkám.

Voda, která se nachází v mokřadu může být sladká, slaná, nebo brakická (poloslaná). Hlavní typy mokřadů zahrnují bažiny, močály, rašeliniště a slatiny.

Mokřady se také často nacházejí na okrajích řek, jezer nebo podél pobřeží.

Viz Mokřad

Jak mapovat

ElementArea.png Přidejte natural=wetland k zakreslené ploše.

Značkou wetland=* popište typ mokřadu. Několik příkladů:

 • Rozšířená klasifikace mokřadů se sladkou vodou:
  • wetland=wet_meadow - Vlhká louka, která je saturována vodou po větší část roku. Může být způsobeno špatným odtokem nebo velkým přísunem vody z dešťů nebo rozpuštěného sněhu.
  • wetland=bog - Vrchoviště - oblast zavodňovaná deštěm s akumulací rašeliny.
  • wetland=marsh - Marše - nahrazuje natural=marsh. Půda zcela nasáklá vodou s oblastmi otevřené vody (ledu či vegetace), normálně nezalesněná a více otevřená než močál. Různé typy nízkých trav nebo dužnatých rostlin (trávy, sítiny). Podobné rákosině, s nižší vegetací a lehčí na projití s dobrou viditelností.
  • wetland=reedbed - Rákosina - zaplavená oblast, které dominují vysoké nedřevité rostliny (rákos, šáchor, skřípina). Podobná bažině, ale má vysokou vegetaci a je těžké jí projít.
  • wetland=swamp - Močál - oblast lesa zcela nasáklá vodou s hustou vegetací. Podobné mangrovům, ale se sladkou vodou.
 • Rozšířená klasifikace mokřadů se slanou vodou:
  • wetland=saltern - Salina - sada tanků pro přirozené odpařování mořské vody a následnou těžbu soli. Zřídka přímo vystavena přílivu (obecně vystavena na starším slanisku nebo wattovém pobřeží).
  • wetland=tidalflat - Wattové pobřeží - oblast zaplavovaná přílivem, složená z holého bahna, písku nebo podobných sedimentů.
  • wetland=saltmarsh - Slanisko - pobřežní mokřad zaplavovaný přílivem a tedy charakteristický dužnatými rostlinami částečně adaptovanými na slané prostředí.
   • Poznámka: Strouhy/kanály jakoby uspořádané do mřížky v těchto mokřadech by se měly značit jako waterway=ditch.
  • wetland=mangrove - Mangrovy - Les tolerující slanou vodu, který je typicky podél tropického pobřeží. Podobný močálu, ale zaplavený slanou vodou. Obecně přesahuje přes čáru pobřeží do moře.

Jiné vhodné obecné značky:

 • tidal=yes/no sděluje, že mokřad je dočasně zaplavován přílivem.
 • managed=* sděluje, že mokřad je nějakým způsobem spravován.
 • seasonal=* sděluje, že mokřad je sezónní.
 • ramsar=yes sděluje, že se jedná o ramsarský mokřad(en).

Vykreslování

 • Mapnik: Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png