Cs:Key:tidal

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tidal
Onehunga Shoreline For Reclamation.jpg
Popis
Oblast je zaplavována přílivem. Show/edit corresponding data item.
Skupina: námořní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

K označení oblasti, která je zaplavována přílivem. Může to být řeka, pobřeží, část přístavu nebo nějaká vodní plocha.

Pokud má přístav vrata, která brání přílivu, pak to můžete označit tidal=no. Ovšem normálně se jedná o výchozí hodnotu, která se nemapuje.

Jak mapovat?

Řeka

cesta Tok řeky
waterway=river
+ name=*
+ tidal=yes
plocha Hladina řeky
natural=water + water=river
+ tidal=yes

Oblast přílivu u moře

Oblasti přílivu u moře mezi  střední hladinou vysokého přílivu(en) (natural=coastline) a  střední hladinou nízkého přílivu(en) lze značit tidal=yes, aby to bylo explicitně vyznačeno. Některé značky, které se pro tyto oblasti běžné používají jako natural=wetland + wetland=tidalflat již implicitně sdělují, že oblast je oblastí přílivu.

Hodnoty

Hodnota Popis
yes Znamená, že oblast je zaplavována přílivem. Horní část přílivového pásma se obecně bere jako natural=coastline.
no Výchozí hodnota. Rozlišuje, zda objekt není v přílivovém pásmu, nebo ještě nebylo zvažováno jeho označení. Není explicitně vyžadováno.

Můžete dále určit, o jakou oblast se jedná:

Viz také