Cs:Tag:wetland=mangrove

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg wetland = mangrove
Mangroves in Puerto Rico.JPG
Popis
Mangrovy - pobřežní močály charakterizované stromy, keři a jinými rostlinami rostoucími v brakických (poloslaných) až slaných přílivových oblastech, které tolerují slanou vodu. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Natural wetland mangrove.png
Skupina: přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Implikuje
Status: schválenoPage for proposal

 Mangrovy jsou tvořeny lesy mangrovníků, což jsou stromy, které tolerují slanou vodu, v přílivových oblastech tropických pobřeží s vodou o teplotě nad 20° C.

Jak mapovat

Zakreslete plochu plocha mangrovů a označte ji natural=wetland + wetland=mangrove.

Nepoužívejte zároveň značku landuse=forest!

Pokud je v oblasti plocha otevřené vody, nebo oblast s jiným využitím, pak je potřeba mapovat pomocí relace multipolygon, jako ostrov.

Je-li to ostrov a chcete-li ho značit pomocí natural=coastline, zakreslete, prosím, druhou cestu a přidejte na ní značky natural=wetland + wetland=mangrove.

Vykreslování

Podobné značky