Cs:Key:managed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg managed
2011 kulturowy wypas owiec w Dolinie Chochołowskiej (2).JPG
Popis
Sděluje, zda je oblast skutečně přírodní, nebo je spravována člověkem, který ji udržuje v aktuálním stavu. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používánoPage for proposal

Touto značkou můžeme sdělit, zda je oblast přírody skutečně přírodní, nebo je spravována člověkem, který ji udržuje v aktuálním stavu. Lidské zásahy pro komerční účely nejsou touto značkou pokryty, zde je třeba užít některou ze značek landuse=*.

Jak mapovat

Tuto značku přidejte k oblastem již označeným značkou natural=*, které by měly být přírodními, ale stále požadují lidský zásah, aby se udržely ve stavu v jakém jsou. Příkladem může být fell (natural=fell), kde jsou odstraňovány stromy, aby se předešlo tomu, že fell se změní na les, protože v místě chybí zvířata, která by zárodky lesa spásala.

Hodnoty

  • no - není zde jakýkoliv zásah člověka.
  • yes - krajina vykazuje znaky řízení člověkem, ale druh zásahů není jasný.
  • grazing - pasou se zde býložravci, aby omezovali růst trav, keřů nebo stromů
  • undergrowth - lidským zásahem se čistí podrost, aby se například zachovaly pruhy stromů a eliminovali zanesené druhy.
  • mowing - místo se pravidelně (mechanicky) seče, aby se zachoval otevřený charakter krajiny/vody
  • scientific - spravováno vědci