Pl:Key:wetland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg wetland
(teren_podmokły)
Opis
Rodzaj terenu podmokłego. Edit or translate this description.
Grupa: Tereny podmokłe
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 5
Wymagane znaczniki
Status: zatwierdzonyPage for proposal

wetland=* - stosowany do oznaczenia rodzaju terenu podmokłego.

Opis obiektu

Najczęściej tereny podmokłe możemy spotkać wzdłuż brzegów cieków, w podmokłych lasach, łąkach itd:.

Tereny podmokłe, bagienne różnią się od innych terenów głównie występowaniem unikalnej (często chronionej) flory i fauny.

Główne typy terenów podmokłych jakie możemy wyróżnić to: mokradła, bagna, torfowiska: niskie, wysokie.
Tereny podmokłe mogą być słodkowodne lub słonowodne.

Tagowanie

Rodzaje terenów podmokłych
Wartość Rendering Opis Grafika
Tereny otwarte
wetland=marsh Natural wetland marsh.png Obszary podmokłe(bagienne) najbardziej rozpowszechnione w naszej strefie klimatycznej. Spotykane (w płytkiej wodzie) wzdłuż brzegów jezior, stawów, strumieni i rzek. Różne rodzaje niskiej roślinności trawiastej (turzyce, trawy, sitowie).
Zamiennik dla tagu natural=marsh.
Cepkeliu marsh.jpg
wetland=reedbed Natural wetland reed.png Szuwary, zalane obszary zdominowane przez niektóre wysokie niedrzewiaste rośliny (trzciny, sitowia). Schweinesand.jpg
wetland=saltmarsh Saltmarsh water.png Mokradła słone, nadmorskie mokradła słonowodne, okresowo zalewane wodą, charakteryzują się roślinnością nie drzewiastą tolerancyjną na zasolenie. Culbin Salt Marsh - geograph.org.uk - 185128.jpg
wetland=wet_meadow Natural wetland marsh.png Podmokłe łąki, w odróżnieniu od mokradeł, podmokłe łąki nie mają "stojącej wody", z wyjątkiem krótkich okresów w sezonie wegetacyjnym. Może to być spowodowane słabym odwodnieniem, dużą ilością wody deszczowej, wiosennymi roztopami itd:. Vessertal wiesenknoeterich.jpg
Tereny zalesione
wetland=swamp Natural wetland swamp.png Bagno Są to tereny podmokłe pokryte drzewami lub krzewami, przeważnie obszary leśne. Często mają bardzo wysoki poziom wód gruntowych lub wodę stojąco. Cypresses.jpg
wetland=mangrove Natural wetland mangrove.png Namorzyny, lasy mangrowe, tworzące formację roślinną wzdłuż tropikalnych wybrzeży. Mangroves in Puerto Rico.JPG
Torfowisko
wetland=bog Natural wetland bog.png Torfowisko, Torfowiska kwaśne wodę pozyskują z opadów, przez co są ubogie w składniki pokarmowe. Możemy spotkać: mchy, turzyce, rosiczkę. EE-Lahemaa-Bagno Viru.jpg
wetland=fen Natural wetland marsh.png Bagno, Mokradła podmoknięte wodą gruntową oraz porośnięte trawami, turzycami, trzcinami i kwiatami polnymi. Wicken-Fen-Hide.jpg
wetland=string_bog Natural wetland bog.png Bagno torfowe lub błotnisko to bagno składające się z lekko wzniesionych grzbietów i wysepek, z roślinami drzewiastymi, na przemian z płaskimi, mokrymi terenami maty turzycowej. Błota występują na lekko nachylonych powierzchniach, z grzbietami prostopadłymi do kierunku przepływu wody. Seney National Wildlife Refuge - 1967 (5405011148).jpg
Tereny słonowowodne
wetland=tidalflat Natural wetland water.png Muliste błoto Są to obszary regularnie poddawane pływom morskim. Są złożone z mulistego błota, piasku i podobnych osadów. Stewart Island Oban Mudflats.jpg

Zobacz też