Pl:Tag:natural=wetland

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Tag:wetland=swamp)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = wetland
Marsh.jpg
Opis
Teren otwarty lub zalesiony z dużym nawilgoceniem. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png
Grupa: Tereny podmokłe
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

natural=wetland - wykorzystujemy do oznaczania obszarów z utrzymującym się wysokim poziomem wód lub okresowo zalewanych.

Opis obiektu

Najczęściej tereny podmokłe możemy spotkać wzdłuż brzegów cieków, w podmokłych lasach, łąkach itd:.

Tereny podmokłe, bagienne różnią się od innych terenów głównie występowaniem unikalnej (często chronionej) flory i fauny.

Główne typy terenów podmokłych jakie możemy wyróżnić to: mokradła, bagna, torfowiska: niskie, wysokie.
Tereny podmokłe mogą być słodkowodne lub słonowodne.

Mapowanie

Zaznaczmy obszar podmokły obszar i dodajemy tagi natural=wetland + wetland=*
np: natural=wetland + wetland=wet_meadow - dla podmokłej łąki.

Wartości tagu wetland dla terenów słodkowodnych

Wartość Opis Grafika Przykład
marsh Obszary podmokłe (bagienne) najbardziej rozpowszechnione w naszej strefie klimatycznej. Spotykane (w płytkiej wodzie) wzdłuż brzegów jezior, stawów, strumieni i rzek. Różne rodzaje niskiej roślinności trawiastej (turzyce, trawy, sitowie). Natural wetland marsh 2.png Beeston Marsh, Attenborough Nature Reserve.jpg
reedbed Szuwary, zalane obszary zdominowane przez niektóre wysokie niedrzewiaste rośliny (trzciny, sitowia). Natural wetland reed.png Schweinesand.jpg
wet_meadow Podmokłe łąki, w odróżnieniu od mokradeł, podmokłe łąki nie mają "stojącej wody", z wyjątkiem krótkich okresów w sezonie wegetacyjnym. Może to być spowodowane słabym odwodnieniem, dużą ilością wody deszczowej, wiosennymi roztopami itd:. Natural wetland marsh.png Vessertal wiesenknoeterich.jpg
swamp Bagno Są to tereny podmokłe pokryte drzewami lub krzewami, przeważnie obszary leśne. Często mają bardzo wysoki poziom wód gruntowych lub wodę stojąco. Natural wetland swamp.png 2015.05.14.-15-Lampertheim-Sued beim Hollaendergraben--Sumpfwald.jpg
bog Torfowisko, Torfowiska kwaśne wodę pozyskują z opadów, przez co są ubogie w składniki pokarmowe. Możemy spotkać: mchy, turzyce, rosiczkę. Natural wetland bog.png EE-Lahemaa-Bagno Viru.jpg

Wartości tagu wetland dla terenów słonowowodnych

Wartość Opis Grafika Przykład
saltmarsh Mokradła słone, nadmorskie mokradła słonowodne, okresowo zalewane wodą, charakteryzują się roślinnością nie drzewiastą tolerancyjną na zasolenie. Natural wetland saltmarsh.png Culbin Salt Marsh - geograph.org.uk - 185128.jpg
mangrove Namorzyny, lasy mangrowe, tworzące formację roślinną wzdłuż tropikalnych wybrzeży. Natural wetland mangrove.png Mangroves in Puerto Rico.JPG
tidalflat Muliste błoto Są to obszary regularnie poddawane pływom morskim. Są złożone z mulistego błota i podobnych osadów. Natural wetland.png Stewart Island Oban Mudflats.jpg

Dodatkowe tagi

  • tidal=yes/no - informuje czy teren podmokły jest okresowo zalewany wodą: rzeki, morza.
  • managed=* - informuje, że tereny podmokłe są zarządzane w jakiejkolwiek formie.
  • seasonal=* - informuje, że teren jest zalewany sezonowo.
  • ramsar=yes - informuje, że obszar mokradeł został wpisany na listę Ramsar site patrz: Konwencja_ramsarska

Zobacz też

https://www.epa.gov/wetlands/wetlands-factsheet-series