Cs:Relation:associatedStreet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg associatedStreet
Housenumber-karlsruhe-de.png
Popis
Používá se ke spojení ulic s domy pro účely adresování. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Adresy
Členy

  • cesta - ulice
  • uzel plocha - dům
Status: používáno

Relace associatedStreet byly použity některými mappery jako alternativa ke značce addr:*=*.

Použití relací ke spojení adres a ulic

Značka addr:street=* poskytuje spojení mezi ulicí a k ní patřícím addr:housenumber=* podle geografické blízkosti. Toto spojení lze zmapovat explicitně za použití relace type=associatedStreet.

Značky

Klíč Hodnota Komentář
type associatedStreet použijte při značení associatedStreet, ale procházení povoluje i street
name Název ulice volitelné, ale doporučené
name:xx Název ulice v jazyce xx volitelné
addr:suburb název čtvrti mělo by se použít pouze, když existují dvě či více ulic stejného jména ve stejném městě/vesnici/atd. Jinak tuto značku nepoužívejte.

Členy

Cesta/uzel Role Opakování Komentář
cesta street jedna nebo více Související ulice (je možné více cest, pokud se jedná o stejnou ulici, která byla rozdělena kvůli důvodům mapování)
uzel plocha house jedno nebo více Jedno nebo více čísel domu (při značení použijte "house", ale při procházení je podporováno také: addr:houselink, address )

Statistika použití

Podle Taginfo k 26. 1. 2015 jsme měli 3 567 496 členů "house" relací type=associatedStreet a 44 330 243 použití značky addr:street=*. Což znamená, že 7.4% adresních objektů je zařazeno v relaci associatedStreet.

Je to pátý nejčastěji používaný typ relace [1].

Komunita je rozdělena v názoru na budoucnost této relace. Neformální hlasování v roce 2015(en) dospělo k 49/50 pro/proti prohlášení za zastaralou.

Nekompletní/špatná data díky doplňku JOSM Terracer

Existují pravděpodobně tisíce relací associatedStreet bez členu street kvůli předchozímu výchozímu nastavení doplňku JOSM Terracer: Pokaždé byla vytvořena nová relace pro nově oddělené části původní budovy, ale NIKDY nebyla přidána ulice jako člen této relace(en). Toto nastavení bylo opraveno v srpnu 2014.

Výhody a nevýhody v porovnání s addr:*=* addr:street

Nay! Relace jsou těžší na pochopení pro nové přispěvatele a nemusí být plně podporovány každým editorem.

Nay! Čtení informací ze značky namísto relace může být jednodušší pro určité zpracovatele dat, což vede k lepšímu výkonu(de).

Nay!/OK! Přidávání/odebíraní domů může být snazší nebo těžší, v závislosti na tom, zda uživatel zná funkci najít&nahradit nebo úpravy relací.

OK! Relace associatedStreet mohou být vytvořeny dříve, než je známo jméno ulice (například během mapování ze židle před průzkumem terénu)

OK! Použití relací associatedStreet může pomoci navigaci navést uživatele správnou částí ulice (například když řady domů jsou mezi dvěma paralelními sekcemi ulice)

OK! Umožňuje přidávání informací, které se vztahují k celé ulici, jako třeba značky name:etymology:wikidata=*, pouze jednou, na rozdíl od potřeby opakované editace pro každý uzel/cestu, čímž se snižuje riziko překlepů.

Viz také