Fi:Relation:associatedStreet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg associatedStreet
Housenumber-karlsruhe-de.png
Kuvaus
käytetään yhdistämään katuja taloihin osoitteenmääritystarkoituksissa. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Fi:Osoitteet
Jäsenet

  • way - street (katu)
  • node area - house (talo)
Tila: käytössä

associatedStreet-reelaatioita on käytetty joidenkin kartoittajien toimesta vaihtoehtona addr:*-tageille.

Relaatioiden käyttäminen yhdistämään osoitteet ja kadut

addr:street=*-tagi linkittää kadut ja siihen liittyvät addr:housenumber=*-arvot maantieteellisen läheisyyden perusteella. Tästä linkistä voidaan tehdä täsmällinen käyttämällä type=associatedStreet-relaatiota.

Tagit

Avain Arvo Kommentti
type associatedStreet Käytä associatedStreet-arvoa taggauksessa, mutta parsinnassa salli myöskin street
name kadunnimi valinnainen mutta suositeltu
name:xx kadunnimi kielellä xx valinnainen
addr:suburb kaupunginosan nimi pitäisi käyttää ainoastaan, jos samassa kaupungissa/kylässä/jne. on kaksi tai useampi saman nimistä katua. Muussa tapauksessa älä käytä tätä tagia


Jäsenet

Viiva/piste Rooli Toistuminen Kommentti
way street (katu) yksi tai useampi Liittyvä katu (useampi kuin yksi viiva on mahdollinen, jos ne kuuluvat samaan katuun, mutta se on jaettu osiin kartoitussyistä)
node area house (talo) yksi tai useampi Yksi tai useampi talonumero (käytä taggaukseen "house"-arvoa mutta parsinnassa salli myöskin addr:houselink, address )

Käyttötilastot

Taginfo -sivuston mukaan 16.11.2016 type=associatedStreet-relaatioilla on 4 746 069 "house"-jäsentä ja addr:street=*-avainta on käytetty 58 661 005 kertaa. Tämä tarkoittaa, että 7.5% addr:street=*-avaimista on jäsenenä associatedStreet-relaatioissa.

Tämä on viidenneksi yleisin relaatioiden tyyppi [1].

Yhteisön mielipide on jakautunut tämän relaation tulevaisuuden suhteen. Epävirallinen äänestys vuonna 2015 jakoi äänet 49/50 relaation vanhenemisen puolesta/vastaan.

Epätäydellinen/väärä data JOSM:n Terracer pluginin takia

Todennäköisesti on olemassa tuhansia associatedStreet-relaatioita ilman street-jäsentä JOSM:n Terracer pluginin oletusasetuksen takia: Joka kerta, kun uusi relaatio luotiin rakennuksen osiin jakamisen takia, EI katua kuitenkaan automaattisesti lisätty jäsenenä tuolle relaatiolle. Asetus korjattiin vuoden 2014 elokuussa.

Edut ja haitat verrattuna addr:street-avaimeen

Nay! Relaatiot voivat olla vaikeampia sisäistää uusille kartoittajille ja niitä ei välttämättä tueta täysin joka editorissa.

Nay! Informaation (koneellinen) lukeminen tagista relaation sijaan voi olla suoraviivaisempaa ja voi johtaa parempaan suorituskykyyn.

Nay!/OK! Talojen lisääminen/poistaminen voi olla helpompaa tai vaikeampaa riippuen siitä onko käyttäjä tutumpi haku- & korvaus-toiminnon vai relaatioiden muokkaamisen kanssa.

OK! associatedStreet-relaatiot voidaan luoda ennen kuin kadunnimi on tiedossa (esimerkiksi "kotisohva"-kartoituksen yhteydessä ennen ulkokartoitusta)

OK! associatedStreet-relaation käyttäminen voi auttaa reitittäjiä ohjaamaan käyttäjiä oikean katuosuuden kautta (esimerkiksi, kun rivi taloja on kahden vierekkäisen samansuuntaisen katuosuuden välissä)

OK! Se mahdollistaa koko katua koskevan informaation, kuten name:etymology:wikidata=*-tagin, lisäämisen kertaalleen sen sijaan, että se pitäisi toistaa jokaiselle pisteelle/viivalle ja tämä vähentää kirjoitusvirheiden todennäköisyyttä.

Katso myös