Fi:Osoitteet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Kartoitusominaisuus : Osoitteet
One example for Kartoitusominaisuus : Osoitteet
Kuvaus
Käytetään osoitetietojen antamiseen rakennukselle tai rakennelmalle.
Tagit

Osoitetiedot voidaan lisätä OpenStreetMap:iin monin tavoin, muun muassa luomalla osoitteen sisältävän pisteen, lisäämällä osoitetiedot rakennukseen tai alueen (pysäköintialue, rakennusalue, yms.) reunaan tai vaihtoehtoisesti rakennuksen sisäänkäyntiä varten luotuun pisteeseen.

Miten osoitteita tulee kartoittaa

Osoitteet voi tagata addr:housenumber=*-avaimella ja muilla addr:*-avaimilla. Tageja voi lisätä:

 • erillisiin pisteisiin
 • pisteisiin, jotka ovat rakennus-polygonien osia ( = entrance=* )
 • building=* polygoneille
 • polygoneille, jotka esittävät alueen (pysäköintialue, rakennusalue, yms.) reunoja

Historiallisesti tämä lähestymistapa on peräisin Karlsruhe skeemasta.

Yleensä osoitetietoja ei tarvitse monistaa eli pitäisi olla ainoastaan yksi Key:addr:housenumber katua ja talonumeroa kohti (joka tyypillisesti lisättäisiin rakennukseen). Ohjelmisto pystyy yleensä yhdistämään osoitteet toisiin karttaominaisuuksiin maantieteellisen läheisyyden perusteella ja useat identtiset osoitteet liputetaan usein virheiksi laaduntarkistustyökalujen toimesta. Jokatapauksessa asiasta käydään edelleen jonkin verran keskustelua (katso esimerkiksi Address information in POI *and* building? help.openstreetmap.org-sivustolla). Lisäksi, joissakin maissa yhteisö on muodostanut omia käytäntöjään.

Tagit kuten Key:addr:country, Key:addr:city ja Key:addr:postcode ovat usein ylimääräisiä, koska karttaominaisuudet hallinnollisten rajojen sisäpuolella (kun ne on kartoitettu) "perivät" nämä ominaisuudet, kun ohjelmisto kuten Nominatim tai Photon tukee sitä.

Relaatioiden käyttäminen

associatedStreet-relaatio tarjoaa linkin talojen ja teiden välillä. Tätä voi käyttää vaihtoehtona addr:street=*-tagille.

Heinäkuussa 2015 noin 10% talonumeroista oli kartoitettu tätä relaatiota käyttämällä. AssociatedStreet relaation tulevaisuus on kyseenalaistettu joidenkin kartoittajien toimesta.

street-relaatiota on käytetty yhdistämään tiet kaikkiin siihen liittyviin asioihin mukaanlukien rakennukset ja osoitteet. Sitä voi käyttää myös vaihtoehtona addr:street=*-tagille kuin myös muille addr:* tageille kuten addr:city=*.

Rakennus, jolla on useita talonumeroita

Ambox warning pn.svg Tälle asialle ei ole tällä hetkellä yhteisymmärrystä. Tässä on joitakin vaihtoehtoja:

 • Luo osoite-piste jokaiselle talonumerolle ja sijoita jokainen piste jollekin rakennuksen ääriviivoista (tai rakennuksen sisään).
 • Jos talonumerot on yhdistetty yksittäisiin sisäänkäynteihin, tagaa nuo numerot entrance=*-pisteisiin (vanha versio - building=entrance).
 • Erottele numerot pilkuilla (esimerkiksi "11,13,15")
  • Ambox warning pn.svg Oletuserotin useille arvoille OSM:ssa on puolipiste. tagging@-posituslistalla ehdotettiin myöskin käyttämään oletuserotinta. Katso [1][2].
 • Määrittele numeroväli (esim. "10-95"). Huomaa, että on olemassa monitulkintaisuus kahden merkityksen välillä:
  • Kun tälläistä numeroväliä käytetään virallisesti koko talolle, tämä on suositeltu tapa. Tässä tapauksessa "10-95" on yksinkertaisesti nimike kuten mikä tahansa muu. Tässä ja muissa tapauksissa, talonumerot sisältävät virallisesti väliviivan ja niitä ei ole tarkoitus kohdella erityisesti.
  • Kun tälläistä arvoväliä on tarkoitus kohdella listana osoitteita, käytä addr:interpolation=* (kuvattu alla) asian korostamiseen. Jotkut kartoittajat lisäävät lyhyen "virtuaali"-viivan, joka mahdollistaa numeroiden "10" ja "95" sijoittamisen erillisiin pisteisiin kuten normaalisti. Jotkut kartoittajat määrittelevät numerovälin "10-95" yhdelle kohteelle, jossa addr:interpolation=*-tagin lisääminen täsmentää sitä erottaen sen "yksinkertaisesti nimike"-merkityksestä ja tarkentaen, että sitä tulee todellakin kohdella numerovälinä. Molempia lähestymistapoja käytetään ja yhteisymmärrys on vähäinen.
 • Luo erilliset yhdistetyt polygonit rakennuksille, joilla on eri osoitteet. Voit tehdä tämän vaikka ne jakaisivat seiniä, mutta kulmatalon halkaisu diagonaalisesti ei ole yleisesti hyväksyttyä.

Useita rakennuksia yhtä talonumeroa kohti

Tämä tapahtuu usein maatiloilla, tehtailla tai kouluilla. Tälläisessä tapauksessa on mahdollista lisätä kehys alueelle (site), joka sisältää addr-tagit ja muut yleiset tagit kuten name-tagin. Tämä varmistaa sen, että datassasi on vähemmän redundanssia. Jos rakennukset eivät voi olla yhden kehyksen sisällä (esimerkiksi koulu, jonka kaksi rakennusta ovat korttelin erillään), niin käytä multipolygon-relaatiota tai site-relaatiota.

Nimetäksesi rakennuksia käytä addr:housename=*-tagia.

Interpoloinnin käyttäminen

HouseNumbersInterpolation.png

Silloin, kun meillä ei ole pistettä tai rakennuksen ulkoreunaa jokaiselle talo(numero)lle tie-viivan varrella, on myös mahdollista käyttää automaattista interpolointia. Piirrä sitä varten viiva, joka yhdistää olemassa olevat talonumerot ja merkitse se interpolointi-tyypillä kuten kuvassa. Lisätagit kuten addr:street=* lisätään edelleen objekteille, joilla on addr:housenumber=*-tagi. Interpolointi-viivalle lisätään ainoastaan addr:interpolation=*-tagi.

Poikkeaville puuttuville talonumeroille (esim. puuttuva "13") täytyy piirtää kaksi viivaa (esim. "1-11" ja "15-25"). Jos puuttuvilla talonumeroilla on säännöllinen muoto, esimerkiksi joka toinen numero puuttuu sarjasta (esimerkki parittomalle viivalle: 3401, 3405, 3409, jne.), niin käytä numeerista arvoa addr:interpolation=*-tagin kanssa osoittamaan arvon lisäys talonumeroiden välillä. (Huomaa: addr:interpolation=odd ja addr:interpolation=even ovat ainoastaan addr:interpolation=number:n erikoistapauksia, joissa numeroarvo on 2 ja ensimmäinen piste on joko pariton tai parillinen.)

Jos yksittäiselle pisteelle tai talo-polygonille on määritelty talonumero ja ko. talonumero tulee myös interpoloinnin tuloksena, niin sovelluksen tulisi käsitellä tämä tapaus tahdikkaasti ja suosia erikseen tagattyä talonumeroa oikeana sijaintina.

Kuten ylläolevasta esimerkkikuvasta näkyy, on sallittua lisätä pisteitä, joiden addr:housenumber-tagilla ei ole kokonaislukuarvoa pariton/parillinen/kaikki (odd/even/all) interpolointi-viivalle (esim. "12b"). Ne arvot jätetään huomiotta interpoloinnissa. Interpolointi-viivalla olevien loppupisteiden tulee kuitenkin aina noudattaa interpolointi-sääntöä!

Voit käyttää aakkosellista "alphabetic"-interpolointimenetelmää interpoloidaksesi aakkoselliset kirjaimet talonumeroiden kanssa. Toisin sanoen, jos sinulla on talot 7a:sta 7f:ään rivissä, niin voit yhdistää ne viivalla, joka on tagatty addr:interpolation=alphabetic-tagilla. Et voi sekoittaa aakkosellista interpolointia muiden interpolointi-menetelmien kanssa. Latin-merkistölle on erikoistapaus, jossa ensimmäinen talonumero on numero, jota seuraa talonumero, joka sisältää sekä numeron että kirjaimen A. Esimerkiksi, numeroväli 25-25F tarkoittaa, että talot on numeroitu 25, 25A, 25B … 25F.

Jotkut kartoittajat käyttävät addr:interpolation=*-tagia yksittäiselle kohteelle ilmaisemaan, että sen addr:housenumber=*-tagin arvoa tulee kohdella numerovälinä eikä atomisena nimikkeenä (keskusteltu yllä). Ei ole yhteisymmärrystä, että onko tämä sopivaa vai ei.

Talonumero-interpoloinnin käyttäminen osittaisen maanmittauksen tapauksessa

Kun halutaan osoittaa interpoloinnin tarkkkuus, niin voidaan käyttää valinnaista addr:inclusion=*-tagia esittämään dataa, joka puuttuu talonumerointi-maanmittauksesta.

 1. Kaikki talot eivät ole vielä olemassa, mutta tien loppupisteille on tehty maanmittaus.
 2. Tien loppupisteet eivät ole tiedossa, mutta mahdollinen numeroväli voidaan arvioida.
 3. Talonumerot puuttuvat tai ovat vahingoittuneet tunnistamattomiksi, jolloin intervalli ei voi olla oikea.
 4. US TIGER -datan käyttäminen indikoimaan kaikki mahdolliset korttelin osoitteet; hyödyllinen reitittämään lähimpään kortteliin, jossa maanmittausta ei ole tehty.

Valinnainen addr:inclusion-tagi osoittaa datan tarkkuuden.

 • addr:inclusion=actual - Esittää tarkkaa maanmittausta, jossa talonumeroinnin laskeminen talonumero-interpolointi-viivasta tuottaa tuloksen, joka vastaa täydellisesti oikeiden talojen numerointia. Tällä on sama merkitys kuin jättämällä pois addr:inclusion-tagin.
 • addr:inclusion=estimate - talonumero-interpolointi-viiva voi sisältää numeroita, joita ei oikeasti ole olemassa tyypillisten yllä esitettyjen syiden 1-3 takia. Maanmittaus on suoritettu ja sijainti-laskutoimitusten tulokset ovat usean tontin etäisyyden sisällä olemassa olevasta talosta.
 • addr:inclusion=potential - Täydellinen numeroväli talonumeroille korttelissa vaikka korttelissa ei ole välttämättä fyysisesti tarpeeksi tilaa tuolle numerovälille. US TIGER:n interpolointi-data on esimerkki, jossa maantieteellinen sijainti olisi ainoastaan yhden korttelin tarkkuuden luokkaa.

Kirjaimet talonumeroissa (esimerkiksi Venäjällä)

Venäläisillä osoitteilla voi olla monimutkaisia kirjaimia sisältäviä addr:housenumber=*-arvoja, esimerkiksi "48A k2 c1" [3] (tarkoittaa talonumero 48А, rakennus 2, rakennelma 1). Joissakin tapauksissa virallisilla osoitteilla on ainoastaan "корпус" (rakennus) -numerot, jolloin addr:housenumber=*-tagin arvo alkaa k-kirjaimella.

Osoitteet ilman kadunnimiä

Jotkut rakennusten osoitteet eivät sisällä kadunnimeä. Esimerkiksi pienissä kylissä osoite voi olla ainoastaan kylän nimi ja talon nimi tai numero; pienellä saarella osoite voi olla saaren nimi ja rakennuksen nimi (esimerkiksi tämä urheilukeskus Yelagin-saarella, Pietarissa, Venäjällä).

Joissakin entisen Neuvostoliiton valtioissa, kuten Turkmenistanissa, rakennusten osoitteet muodostuvat talonumerosta ja kaupungin hallinnollisen alueen nimestä (ja joskus ko. hallinnollisen alueen osa-alueen nimestä), jossa talo sijaitsee, kuten Parahat- ja Howdan-kaupunginosissa Ashgabatissa. Näissä tapauksissa talonumerot annettiin siinä järjestyksessä, kun rakennukset rakennettiin ja sen takia talonumeroilla ei ole suhdetta talojen suhteelliseen sijaintiin toisiinsa nähden.

Näissä tapauksissa addr:street-tagia ei pitäisi käyttää. Sen sijaan addr:place-avainta voidaan käyttää addr:street-avaimen sijaan osoittamaan osoitteen osaa, joka korvaa kadunnimen, kuten kylännimi, alueen osa (subdivision) tai saari. Rakennusten tapauksessa, jotka sijaitsevat "district":ssä tai "subdistrict":ssä, pitäisi käyttää addr:district-tagia sekä myös tagia addr:subdistrict, jos se soveltuu, jotta osoitteet ovat haettavissa ja reititettävissä.

Maakohtaiset säännöt ja lähteet

Belgia

Flanderi

Flaamilainen Agiv (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) avasi osoitetietokantansa. Tietokantaa ei käytetä suoraan importointiin, mutta sen dataa voi verrata OSM-dataan erojen löytämiseksi. Katso dokumentaatiosta lisätietoja.

Tanska

Tanskalaista Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (Suomeksi: Katunimiä ja osoitteita koskeva asetus) -asetusta noudattaen kaikille BBR-yksiköille (tontit) annetaan osoite-piste. Jos rakennus sijaitsee BBR-yksikössä, niin osoite-piste tulisi sijoittaa keskelle pisintä rakennuksen sivua, joka on 3 metrin päässä lähimpänä ensisijaista (nimetty) pääsytietä sijaitsevaa seinää.

Kaikki tanskalaiset osoitteet tarkistetaan jatkuvasti botilla ja ne korjataan hyödyntäen palvelua, jonka Tanskan hallinto tarjoaa. Ulkomaisten kartoittajien, jotka tekevät kartoitusta Tanskassa, tulisi huomioida, että Tanskan yhteisö ei hyväksy osoite-pisteiden yhdistämistä rakennuksiin. Ota huomioon, että JOSM-liitännäinen buildings_tools yhdistää osoite-pisteet automaattisesti rakennusten kanssa, jos sitä ei ole uudelleen konfiguroitu, niin että yhdistämistä ei tehdä.

Vaikka bulkki-importit julkisesta datasta ovat aiemmin yleisesti ottaen johtaneet huonoihin tuloksiin, niin tanskalaisen hallinnon osoitteiden laatu on erittäin korkea. Miljoonien osoite-pisteiden olemassaolo (oikeilla tageilla, jotka seuraavat hyväksyttyä addr-skeemaa, jopa sisältäen useita talon nimiä - kyllä, tämäkin on keskitettyä tietoa Tanskassa) on johtanut valtavaan Tanskalaisen datan laadun paranemiseen ja toimii pohjana useille laatu-työkaluille ("tyhjien paikkojen" löytämiseksi kartalla, jossa pitäisi olla osoitteita, mutta missä kartoittaja ei ole vielä vieraillut), esimerkiksi addr:street-tagien täsmäämiseen name-tagien kanssa läheisiä teitä (highway) varten.

Ranska

OSM-Ranska aloitti osoite-keskeisen porojektin nimeltä "BANO" (Base d'Adresses Nationale Ouverte). Tämä tietokanta on kooste OSM-osoite-datasta, avoimista tietolähteistä, josta maarekisteritieto on otettu automaattisesti. Tuloksena syntynyt koosteaineisto on saatavilla ODbL-lisenssin alla ja sitä voi käyttää OSM-osoitteiden ja katunimien parantamiseksi. Lisätietoja saatavilla:WikiProject_France/WikiProject_Base_Adresses_Nationale_Ouverte_(BANO) ja http://openstreetmap.fr/bano (ranskaksi).

Saksa

Karlsruhe skeemaa käytetään laajasti (ei yllättävää, koska se keksittiin Saksassa). Interpolointejakin käytetään.

Norja

Vuoden 2014 puolivälistä eteenpäin kaikki Norjalaiset viralliset osoitteet on julkaistu ilmaiseksi. Tieto on erittäin korkealaatuista ja päivityksiä julkaistaan säännöllisesti. Käytämme http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php -työkalua seuraamaan edistystä ja yhdistämään muutoksia. Kaikki ne on importoitu pisteinä, joilla on addr:housenumber-, addr:street-, addr:postcode- ja addr:city-tagit. Seuraamme tanskalaista kaavaa emmekä yhdistä tageja rakennusten ulkoreunoihin. Interpoloinneille ei ole tarvetta, joten poistamme ne muutoksia tehdessä. Haluamme myös pitää tiedon vain pisteissä, joten associatedStreet-relaatiot ovat myös epätovoittuja ja poistetaan muutoksia tehdessä. Tämä tehdään, jotta myöhemmät päivitykset olisivat helpompia ja jotta aineisto olisi hyvin yhdenmukainen.

Venäjä

Karlsruhe skeemaa käytetään AddrN-laajennoksilla laajasti ja lähes joka ohjelma tukee näitä.

Kartat ja työkalut laadunvarmistukseen

Osoite- ja rakennus-tietojen visualisointeja on saatavilla ITO Map-tasona ja Geofabrikin OSM Inspectorin näkymänä. Nämä visualisoinnit seuraavat rakennusten tageja ja näyttävät, jos yhtään osoite/nimi-tietoa on olemassa. OSM Inspector tarjoaa myöskin tarkistuksen osoitteiden interpolointi-viivoille. OSM Inspector on rajoitettu Eurooppaan. "Coloured Streets" (väritetyt tiet) on JOSM-karttaväritystyyli, joka on erikoistunut osoitetietoon.

Katso myös