Pl:Relation:associatedStreet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg associatedStreet
Housenumber-karlsruhe-de.png
Opis
Powiązanie adresów z ulicą. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Adresy
Człony
  • linia – ulica
  • węzeł obszar – obiekt/obrys budynku
Status: w użyciu

Relacja associatedStreet (powiązanie z ulicą) stosowana jest przez niektórych maperów jako alternatywa dla opcjonalnych tagów addr=*

Stosowanie relacji do kojarzenia adresów i ulic

Tag addr:street=* zapewnia związek między ulicami a przynależnymi addr:housenumber=* na podstawie bliskości geograficznej.
Ten link można wyrazić za pomocą relacji associatedStreet.

Tagi

Klucz Wartość Opis
type associatedStreet użyjmy associatedStreet w tagowaniu, ale w parsowaniu dopuszczono również: street
name nazwa ulicy ? Opcjonalny, ale zalecane
name:xx nazwa ulicy w innym języku ? Opcjonalny, np. name:en
addr:suburb suburb name powinno być używane tylko w przypadku, gdy są dwie lub więcej ulic o tej samej nazwie w tym samym mieście/miejscowości/wsi/etc. W przeciwnym razie nie używamy tego tagu.

Człony relacji

Linia/Węzeł Role Powtarzalność Opis
linia street ! 1+ Powiązana ulica (możliwe, że więcej niż jedna droga, jeśli są tą samą ulicą, została właśnie podzielona ze względu na mapowanie)
węzeł obszar house ! 1+ Jeden lub więcej numerów domów (zastosujemy house w tagowaniu, ale w parsowaniu dopuszczalne również: addr:houselink, address )

Statystyki użycia

Według Taginfo, na dzień 26 stycznia 2015 r, jest 3 567 496 członów house relacji type=associatedStreet, a 44 330 243 stosowań tagu addr:street=*. Oznacza to, że tylko 7,4% obiektów adresowych znajduje się w relacji associatedStreet.

Jest to piąta najczęściej używana relacja keys/type#values.

Społeczność OSM jest podzielona co do przyszłości tej relacji. nieformalne głosowanie w 2015 dało 49/50 za/przeciw wycofaniu.

Niepełne/błędne dane z powodu wtyczki Terracer dla JOSM

Prawdopodobnie istnieje tysiące relacji associatedStreet bez członu ulicy z powodu wcześniejszego domyślnego ustawienia wtyczki JOSM Terracer, (JOSM#10253 – "don't create an associatedStreet-relation as default") gdzie za każdym razem, gdy nowa relacja została utworzona z nowo rozdzielonymi częściami oryginalnego budynku jako człony, ale NIE każda ulica jest automatycznie dodawana jako człon do tej relacji.
Ustawienie zostało poprawione w sierpniu 2014 r.

Plusy i minusy w porównaniu do addr:street

Nay! Relacje są trudniejsze do zrozumienia dla nowych maperów i nie są w pełni obsługiwane przez każdego edytora.

Nay! Odczytywanie informacji z tagu zamiast relacji jest łatwiejsze dla twórców map

Nay! Odczytywanie informacji z tagu zamiast z relacji może być prostsze dla niektórych konsumentów, co prowadzi do lepszej wydajności.

Nay! Dodawanie/usuwanie domów jest trudniejsze dla relacji, ponieważ więcej narzędzi może modyfikować znaczniki niż relacje, a użytkownicy zazwyczaj lepiej znają modyfikacje tagów niż edycję relacji.

Nay!/OK! Korzystanie z relacji associatedStreet może pomóc routerom w kierowaniu użytkowników przez właściwy segment ulicy (np. gdy rząd domów znajduje się pomiędzy dwoma równoległymi sekcjami ulic)

Nay!/OK! Pozwala dodawać informacje dotyczące całej ulicy, jak tag name:etymology:wikidata, tylko raz, zamiast potrzeby powtarzania go na każdym węźle/linii, zmniejszając szanse literówek, ale pojedyncze literówki w nazwie ulicy zostaną propagowane do wszystkich elementów i będą trudniejsze do wykrycia, ponieważ wszystkie elementy mają teraz błąd (w przeciwieństwie do niektórych elementów w indywidualnym tagowaniu).

OK! Relację associatedStreet będzie można utworzyć zanim poznamy nazwę ulicy (np. podczas mapowania z fotela)

OK! Człony house potrzebują tylko addr:housenumber i nie muszą replikować wszystkich innych addr danych w sposób powtarzalny, co zmniejsza możliwości błędów w pisowni.

Nay!/OK! Współcześni maperzy sprawdzają relację dla błędnych duplikatów lub niedopasowanych nazw ulic. Edytory z dobrymi walidatorami (jak JOSM) robią to samo z węzłami adresów.

Zobacz też