Cs:Relation:street

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg street
Popis
Seskupuje dohromady všechny části ulice a vše, co k ní patří. Show/edit corresponding data item.
Skupina: adresy
Členy

  • cesta plocha - street
  • uzel cesta plocha - address / house
  • uzel cesta plocha - associated / others
Status: používánoPage for proposal

Toto je varianta více používané relace associatedStreet. Podobně jako u associatedStreet je účelem této relace seskupovat všechny prvky, které spolu tvoří ulici. Jedna výhoda tohoto postupu je, že odpadá nutnost opakovaně používat značky, které se aplikují na celou ulici, jako třeba addr:street=* nebo addr:city=*. Tyto značky se přidají jen jednou do relace. Relace street také poskytuje explicitní spojení mezi adresami a ulicí, ke které patří.

Povšimněte si, že tato relace není zavedená a není podporovaná některými aplikacemi. Také nebyla schválena hlasováním. I tak ji můžete použít, ale neměli byste kvůli ní mazat stávající značení.

Rozdíly mezi associatedStreet

Relce street a associatedStreet jsou ve většině způsobů kompatibilní a uživatelé dat budou mít málo práce s podporou obou.

  • tato relace pro objekty reprezentující adresy upřednostňuje roli 'address' namísto 'house'. To dává smysl, protože adresy nejsou jen domy, ale také obchody, kanceláře, továrny atd. Role 'address' je tedy přesnější a méně matoucí.
  • tato relace také dovoluje zahrnout prvky, které patří k ulici, ale nejsou adresami za pomocí role 'associated'.
  • jasná definice vlastních uživatelských značek * Jakákoliv značka, která se vztahuje na všechny části ulice. S relací associatedStreet je na softwaru jak použije Karlsruhe Schema na building=* versus relaci.

Značky

Klíč Hodnota Poznámka
type street Definuje tuto relaci jako typ 'street'.
name * Název ulice (požadováno).
jakákoliv * Jakákoliv značka, která se vztahuje na všechny části ulice.

Členy

Typ Role Opakování? Komentář
cesta plocha street Jednou nebo více Všechny cesty, které tvoří ulici (se stejným názvem)
uzel cesta plocha address / house Nula nebo více Všechny objekty reprezentující adresy v ulici (typicky značené značkou addr:housenumber nebo addr:housename).

uzel Uzel reprezentující jednu nebo více adres patřící ulici.
cesta Interpolační čára čísel domů.
plocha Budova nebo jiná plocha, která reprezentuje jednu nebo více adres patřících ulici.

uzel cesta plocha associated / jiné... Nula nebo více Cokoliv jiného, co patří k ulici, ale nemá adresu.

Software, který podporuje toto schéma značení

Viz také