Pl:Key:addr:*

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:addr:district)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Przedrostek addr:*
Housenumber-karlsruhe-de.png
Opis
Prefiks kluczy do opisywania adresów. Nie powinien być używany jako klucz. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Adresy
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal
taginfo: addr:*

information sign

Ten artykuł opisuje prefiks klucza, nie zwykły klucz.

Różne klucze addr:*=* służą do podawania informacji adresowych.

Tagowanie w Polsce

Adres w miejscowości bez nazw ulic

Adres:

Widawka 25
97-512 Widawka

(kiedyś zapisywany jako Widawka 25, 97-512 Kodrąb[1])

W przypadku gdy adres przypisany jest do przysiółka lub części miejscowości, tylko on powinien znajdować się w miejscu addr:place=*

Tagu addr:place=<nazwa miejscowości> NIE MOŻNA stosować razem z addr:street=*.

Adres w miejscowości z nazwami ulic

Adres:

ul. Marii Konopnickiej 23a
05-092 Dziekanów Leśny

(kiedyś zapisywany jako ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki[1])

Tagu addr:street=<nazwa ulicy> NIE MOŻNA stosować razem z addr:place=*.

Adres w miejscowości na osiedlu bez nazwanych ulic

Czasem adres jest przypisany do osiedla, nie do ulicy i jest w danym mieście.

Adres:

Osiedle Dywizjonu 303 66
31-875 Kraków

Warto zauważyć, że w tej sytuacji addr:place=* jest stosowany razem z addr:city=*.

W tej sytuacji ulice nie mają nazw (noname=yes) lub mają przypisane nazwy, które nie są używane w adresach.

Należy przy tym pamiętać, że do poprawnego wyszukiwania adresów opisanych za pomocą schematu addr:place=* konieczne jest istnienie w bazie OSM obiektu typu place=* (węzła, obszaru, relacji) z taką samą nazwą[2].

Ze względu jednak na to, że węzły typu place=* potrafią zaburzać wyszukiwanie adresów w okolicy, zaleca się stosować wspomniane obiekty place=* jako obszar lub relacja[3].

Walidacja danych

Obecnie w Polsce aktywny jest bot System-users-3.svgNorthCrab_upload (on osm), który komentuje błędne zestawy zmian. Bota przygotował i utrzymuje System-users-3.svgNorthCrab (on osm). Zastąpił on poprzedniego bota stworzonego przez System-users-3.svgjendrusk (on osm)[4].

Kod źródłowy bota jest dostępny na Githubie. Bot udostępnia również przeglądanie logów pod adresem https://addr.monicz.dev/.

Mapowanie

Najprostszy przypadek to taki, gdy budynek ma jeden adres i adres ten odpowiada tylko temu danemu budynkowi. Jest to normalne, np. w przypadku domów jednorodzinnych. Można wtedy dodać adres na obrysie budynku (building=*) lub ewentualnie jako osobny punkt wewnątrz obrysu.

Jeśli to jest punkt zainteresowania relacjaobszarliniawęzeł

Większość konsumentów danych pobiera adres z budynku, jeśli POI znajduje się wewnątrz jego obrysu i wewnątrz obszaru budynku nie ma innych tagów adresowych. Jeśli wewnątrz obszaru np. szkoły znajduje się tylko jeden budynek lub punkt z adresem, to konsumenci danych również są w stanie pobrać odpowiedni adres (np. Nominatim).

Nie jest błędem dodawanie tagów adresu również do obiektu.

Zasady pisowni nazw ulic

Nazwa ulicy addr:street=* lub miejsca addr:place=* powinna odpowiadać nazwie pobliskiej ulicy highway=* lub miejsca place=*.

Szczegółowe zasady nazewnictwa w Polsce opisane są w artykule Pl:Znakowanie dróg w Polsce#Nazewnictwo ulic.

Adresy wielojęzyczne

Na obszarach z co najmniej dwoma oficjalnymi językami adresy można internacionalizować, dodając kod języka po tagach adresowych, tak jak:

Sposób wyboru kodów językowych opisano w Multilingual names.

Takie miejsca nie występują w Polsce, można się z nimi spotkać np. w Regionie Autonomicznym Trydent-Górna Adyga we Włoszech.

Metody zbierania adresów

Powszechnie używane podklucze

Nie stosujemy tagów addr:country=*, addr:state=*, addr:province=* – są one reprezentowane jako granice administracyjne – zob. boundary=administrative.

Adresy

Używany w celu zapewnienia informacji pocztowej o budynku lub innym obiekcie. Patrz: klucz Key:addr w celu otrzymania więcej szczegółów na temat użytkowania.

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Indywidualne obiekty

addr:housenumber Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Numer budynku (może składać się również ze znaków niebędących cyframi). Jeśli pojedynczy obiekt ma więcej niż jeden adres użyj separatora (,) np. 12b,12c Addr-housenumber rendering.png
Ferry Street, Portaferry (09), October 2009.JPG
addr:housename Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa budynku.
Czasami stosowana w niektórych krajach zamiast (lub dodatkowo) numeru domu. Przykładem może być Anglia.
House-name sign, Main Street Aberlady. - geograph.org.uk - 1753443.jpg
addr:flats Liczba lub zakres numerów. węzeł Numery mieszkań (zakres lub lista) za drzwiami. Na przykład: addr:flats=1-20. Często w połączeniu z punktem entrance=staircase. Rendering of addr flats 2.png Flat numbers on an entrance.png
addr:conscriptionnumber Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Ten szczególny rodzaj numeru domu odnosi się do osady zamiast ulicy. Numery poborowe zostały wprowadzone w Cesarstwie Austriacko-Węgierskim i nadal są używane w niektórych częściach Europy, czasami razem z ulicznymi numerami domów, które są również nazywane numerami orientacyjnymi.
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa ulicy highway=* lub placu place=square do której przypisany jest obiekt.
UK - London (30474933636).jpg
addr:place Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Część adresu, który nie jest związany z ulicą, ale z pewnym obszarem terytorialnym, obiektem liniowym, węzłem lub jakimś abstrakcyjnym obiektem.
addr:postcode Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Kod pocztowy budynku/obszaru.
addr:city Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa miasta w którym znajduje się budynek.
Lillerod.jpg
addr:country Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Kod kraju w ISO 3166-1 alpha-2 pisany wielkimi literami. Np. "PL" dla Polski. Uwaga: Wielka Brytania to "GB", a nie "UK"
addr:postbox user defined węzeł obszar Use this for addressing postal service Post Office Box (PO Box, BP - Boîte Postale, CP - Case Postale, Поштански преградак, Поштански фах, Поштански претинац) as alternative to addressing using street names. Example: "PO Box 34"
addr:full Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Użyj tego do dodania pełnego tekstu, często kilka linii, adresu, jeśli sformatowane pole adresowe nie nadaje się do oznaczenia adresu tej konkretnej lokalizacji. Przykłady: "Piąty dom po lewej stronie, za dębem, Miejscowość, Gmina" lub "1200 West Sunset Boulevard Suite 110a". Należy pamiętać, że tak napisany tekst będzie trudny do analizy przez oprogramowanie.

W przypadku krajów stosujących przysiółek, leśnictwo, dzielnicę, powiat, województwo.

addr:hamlet Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa przysiółka, w którym znajduje się budynek.
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Jeśli adres istnieje kilka razy w mieście. Musisz dodać nazwę osady. Zobacz australijską definicję przedmieść.
addr:subdistrict Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Niższy poziom podziału administracyjnego kraju.
addr:district Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Dystrykt jest typem podziału administracyjnego, w niektórych krajach zarządzanym przez samorząd.

Podmioty zwane dystryktem różnią się co do wielkości, obejmujące czasami całe regiony lub powiaty, kilku gmin lub część gminy.

addr:province Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Województwo. Prowincja
addr:state Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Stan. W USA stosowane są dwuliterowe skróty pocztowe pisane z wielką literą (AK, CA, HI, NY, TX, WY itp.).
addr:county user defined węzeł obszar The county of the object.

Sposoby interpolacji

addr:interpolation Zdefiniowane przez użytkownika linia Rodzaj interpolacji adresów wzdłuż ulicy
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation Numer linia Każdy n-ty dom między węzłami końcowymi jest reprezentowany przez sposób interpolacji.
addr:inclusion rzeczywisty/orientacyjny/potencjalny linia Opcjonalny znacznik, wskazujący poziom dokładności pomiaru, wykorzystany do tworzenia interpolacji adresów. Zobacz szczegółowy opis.
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Tag Wartość Element Opis Zdjęcie Taginfo
Tagi dla części budynku
addr:door Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Numer lokalu w budynku, zazwyczaj liczba. Na przykład dla adresu ul. Główna 1, lok.2, addr:door=2.
Zobacz też: room=*
addr:unit Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Choć duży budynek może mieć tylko jedno wejście, czasami linia wewnątrz dzieli się na różne jednostki lub klatki schodowe, gdzie niektóre apartamenty/ mieszkania/biura mogą być osiągalne tylko przez konkretne jednostki. Przydatne dla numerów mieszkań, apartamentów, lub biur. Na przykład, informacja to może być konieczna dla listonosza.
addr:floor Numer węzeł obszar Piętro na którym apartament/mieszkanie/biuro się znajduje.
Zobacz też: level=*

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

Zobacz też

Przypisy

  1. 1.0 1.1 Kiedyś w adresach po kodzie pocztowym następowała tzw. poczta, czyli nazwa miejscowości, w której znajduje się poczta obsługująca daną miejscowość. Obowiązujący od 19 lipca 2011 r. regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych upraszcza pisownię adresów. Obecnie po kodzie pocztowym zawsze umieszcza się nazwę miejscowości, niezależnie od tego, czy jest tam poczta, czy nie.
  2. Key:addr:place#Description
  3. Tag:place=neighbourhood#Issues
  4. https://community.openstreetmap.org/t/abakus-uploader-nalezy-go-wylaczyc-v2/8489