Pl:Key:addr:*

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Przedrostek addr:*
Housenumber-karlsruhe-de.png
Opis
Prefiks kluczy do opisywania adresów. Nie powinien być używany jako klucz.
Grupa: Adresy
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: zatwierdzony
taginfo: addr:*

information sign

This page describes a key prefix rather than a simple key.Pomóż przetłumaczyć na polski!

Różne klucze addr:*=* służą do podawania informacji adresowych.

Opis

 Adres pocztowy
Uwaga historyczna: kiedyś w adresach po kodzie pocztowym następowała tzw. poczta, czyli nazwa miejscowości, w której znajduje się poczta obsługująca daną miejscowość. Obowiązujący od 19 lipca 2011 r. regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych upraszcza pisownię adresów. Obecnie po kodzie pocztowym zawsze umieszcza się nazwę miejscowości, niezależnie od tego, czy jest tam poczta, czy nie.

Mapowanie w Polsce

Adres w miejscowości bez nazw ulic

Dla adresu:

Widawka 25
97-512 Widawka

(kiedyś zapisywanego jako Widawka 25, 97-512 Kodrąb)

W przypadku gdy adres przypisany jest do przysiółka lub części miejscowości tylko on powinien znajdować się w miejscu addr:place=*

addr:place=<nazwa miejscowości> jest dodawany do punktu adresowego.
Tego tagu NIE MOŻNA stosować razem z addr:city=* i addr:street=*.

Adres w miejscowości z nazwami ulic

Dla adresu:

ul. Marii Konopnickiej 23a
05-092 Dziekanów Leśny

(kiedyś zapisywanego jako ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki)

Tego tagu NIE MOŻNA stosować razem z addr:place=*


Adres w miejscowości na osiedlu bez nazwanych ulic

Czasem adres jest przypisany do osiedla, nie do ulicy i jest w danym mieście.

Dla adresu:

Osiedle Dywizjonu 303 66
31-875 Kraków

Warto zauważyć że w tej sytuacji addr:place=* jest stosowany razem z addr:city=*.

I tak, w tej sytuacji ulice są nienazwane lub mają przypisane nazwy które nie są używane w adresach.

Miejscowości z adresacją rozdzieloną

Czasami (rzadko) zdarza się, że adresy są przypisane do części miejscowości. Przykładowo: Długie I i Długie II są częściami miejscowości Długie i posiadają własną, niezależną numerację. W takiej sytuacji przykładowe tagowanie będzie wyglądać tak:

Takie przypadki zdarzają się jednak stosunkowo rzadko - najczęściej jest tak, że jedna miejscowość == jedna numeracja.

Ten system nie jest już stosowany. W przypadku gdy adres przypisany jest do przysiółka lub części miejscowości tylko on powinien znajdować się w miejscu addr:place=*

Mapowanie

Najprostszy przypadek to gdy budynek ma jeden adres i adres ten odpowiada tylko temu danemu budynkowi. Jest to normalne, np. w przypadku domów jednorodzinnych. Można wtedy dodać adres na obrysie budynku (building=*) lub ewentualnie jako osobny punkt.

Jeśli to jest punkt zainteresowania relationareawaynode

Dodajemy wymagane elementy adresu do obiektu.

Jeśli adres dotyczy obszaru (np. domów wolno stojących, domu szeregowego, budynków łącznie z lub bez powiązanych obszarów otwartych) area

Dodajemy co najmniej następujące elementy do wieloboku, który reprezentuje obszar (budynek lub miejsce, zgodnie z ważnym adresem):

Można rozważyć dodanie tagu addr:postcode=* do pojedynczych elementów, w zależności od lokalnych praktyk mapowania.
Dalsze znaczniki adresu są opcjonalne, ponieważ zwykle można je określić na podstawie relacji boundary (jeśli są obecne i ważne).

Jeśli adres dotyczy punktu (np. wejścia, bramy) node

Dodajemy następujące elementy do węzła reprezentującego punkt:

Jeśli poniższe nie są znane lub nie istnieją, również je dodajemy:

Stosowanie tagów addr:country=*, addr:state=*, i addr:province=* jest opcjonalne, >br /> ponieważ prawie zawsze można je określić na podstawie relacji boundary (jeśli są obecne i ważne).

Nie stosujemy tagów addr:country=*, addr:state=*, addr:province=*.

Jeśli nie znasz zasięgu adresu node

Utwórz węzeł w miejscu, w którym spodziewasz się, że adres będzie prawidłowy. Jeśli możesz określić obszar, lepiej użyć go zamiast węzła.

Jeśli poniższe nie są znane lub nie istnieją, również je dodajemy:

Stosowanie tagów addr:country=*, addr:state=*, i addr:province=* jest opcjonalne, >br /> ponieważ prawie zawsze można je określić na podstawie relacji boundary (jeśli są obecne i ważne).

Nie stosujemy tagów addr:country=*, addr:state=*, addr:province=*.

Adresy wielojęzyczne

Na obszarach z co najmniej dwoma oficjalnymi językami adresy można internacionalizować, dodając kod języka po tagach adresowych, tak jak:

Sposób wyboru kodów językowych opisano w Multilingual_names.

Takie miejsca nie występują w Polsce, można się z nimi spotkać np. w Regionie Autonomicznym Trydent-Górna Adyga we Włoszech.

Przykład

Loading map...

Metody zbierania adresów

Powszechnie używane podklucze

Adresy

Używany w celu zapewnienia informacji pocztowej o budynku lub innym obiekcie. Patrz: klucz Key:addr w celu otrzymania więcej szczegółów na temat użytkowania.

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Indywidualne obiekty

addr:housenumber Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Numer budynku (może składać się również ze znaków niebędących cyframi). Jeśli pojedynczy obiekt ma więcej niż jeden adres użyj separatora (,) np. 12b,12c
Ferry Street, Portaferry (09), October 2009.JPG
addr:housename Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa budynku.
Czasami stosowana w niektórych krajach zamiast (lub dodatkowo) numeru domu. Przykładem może być Anglia.
House-name sign, Main Street Aberlady. - geograph.org.uk - 1753443.jpg
addr:flats Liczba lub zakres numerów. węzeł Numery mieszkań (zakres lub lista) za drzwiami. Na przykład: addr:flats=1-20 Rendering of addr flats 2.png Flat numbers on an entrance.png
addr:conscriptionnumber Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Ten szczególny rodzaj numeru domu odnosi się do osady zamiast ulicy. Numery poborowe zostały wprowadzone w Cesarstwie Austriacko-Węgierskim i nadal są używane w niektórych częściach Europy, czasami razem z ulicznymi numerami domów, które są również nazywane numerami orientacyjnymi.
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa ulicy highway=* lub placu place=square do której przypisany jest obiekt.
UK - London (30474933636).jpg
addr:place Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Część adresu, który nie jest związany z ulicą, ale z pewnym obszarem terytorialnym, obiektem liniowym, węzłem lub jakimś abstrakcyjnym obiektem.
addr:postcode Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Kod pocztowy budynku/obszaru.
addr:city Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa miasta w którym znajduje się budynek.
Lillerod.jpg
addr:country Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Kod kraju w ISO 3166-1 alpha-2 pisany wielkimi literami. Np. "PL" dla Polski. Uwaga: Wielka Brytania to "GB", a nie "UK"
addr:postbox user defined węzeł obszar Use this for addressing postal service Post Office Box (PO Box, BP - Boîte Postale, CP - Case Postale, Поштански преградак, Поштански фах, Поштански претинац) as alternative to addressing using street names. Example: "PO Box 34"
addr:full Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Użyj tego do dodania pełnego tekstu, często kilka linii, adresu, jeśli sformatowane pole adresowe nie nadaje się do oznaczenia adresu tej konkretnej lokalizacji. Przykłady: "Piąty dom po lewej stronie, za dębem, Miejscowość, Gmina" lub "1200 West Sunset Boulevard Suite 110a". Należy pamiętać, że tak napisany tekst będzie trudny do analizy przez oprogramowanie.

W przypadku krajów stosujących przysiółek, leśnictwo, dzielnicę, powiat, województwo.

addr:hamlet Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa przysiółka, w którym znajduje się budynek.
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Jeśli adres istnieje kilka razy w mieście. Musisz dodać nazwę osady. Zobacz australijską definicję przedmieść.
addr:subdistrict Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Niższy poziom podziału administracyjnego kraju.
addr:district Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Dystrykt jest typem podziału administracyjnego, w niektórych krajach zarządzanym przez samorząd.

Podmioty zwane dystryktem różnią się co do wielkości, obejmujące czasami całe regiony lub powiaty, kilku gmin lub część gminy.

addr:province Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Województwo. Prowincja
addr:state Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Stan. W USA stosowane są dwuliterowe skróty pocztowe pisane z wielką literą (AK, CA, HI, NY, TX, WY itp.).
addr:county user defined węzeł obszar The county of the object.

Sposoby interpolacji

addr:interpolation Zdefiniowane przez użytkownika linia Rodzaj interpolacji adresów wzdłuż ulicy
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation Numer linia Każdy n-ty dom między węzłami końcowymi jest reprezentowany przez sposób interpolacji.
addr:inclusion rzeczywisty/orientacyjny/potencjalny linia Opcjonalny znacznik, wskazujący poziom dokładności pomiaru, wykorzystany do tworzenia interpolacji adresów. Zobacz szczegółowy opis.
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Klucz Wartość Element Opis Zdjęcie Taginfo
Proponowane dla Polski:
addr:village Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa wsi w której znajduje się budynek.
addr:hamlet Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Lub nazwa przysiółka w której znajduje się budynek.
addr:place Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa wsi lub przysiółka w której znajduje się budynek, gdy nie ma nazwy ulicy.

Uwaga: Proponowane aby zastąpić nim całkowicie następujące tagi: addr:city=*, addr:village=*, addr:hamlet=*.

addr:municipality Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa gminy.
addr:county Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Nazwa powiatu.


Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Szczegółowe podtagi

Więcej szczegółowych zatwierdzonych informacji tutaj: Proposed features/addr keys (2011-04)

Tag Wartość Element Opis Zdjęcie Taginfo
Tagi dla części budynku
addr:flats Liczba lub zakres numerów. węzeł obszar Numery mieszkań za drzwiami.
Zobacz Mieszkanie w Wikipedii
addr:door Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Rzeczywiste drzwi do mieszkania/mieszkania/biura/pokoju. Ponadto, zazwyczaj liczba, czasem nazwa. Można również nazywać inaczej w niektórych krajach (na przykład w Austrii jest czasem określane jako "Top"). Jeśli pokój ma więcej niż jedne drzwi, można oznaczyć je oddzielnie.
Zobacz też: room=*
addr:unit Zdefiniowane przez użytkownika węzeł obszar Choć duży budynek może mieć tylko jedno wejście, czasami linia wewnątrz dzieli się na różne jednostki lub klatki schodowe, gdzie niektóre apartamenty/ mieszkania/biura mogą być osiągalne tylko przez konkretne jednostki. Przydatne dla numerów mieszkań, apartamentów, lub biur. Na przykład, informacja to może być konieczna dla listonosza.

Proponowane dodatkowe tagi

Te tagi nie są powszechnie stosowane. Proszę spojrzeć na inne, omawiane, rozwiązania alternatywne.

Tag Wartość Element Opis Zdjęcie Taginfo
Tagi dla części budynku
addr:floor Numer węzeł obszar Piętro na którym apartament/mieszkanie/biuro się znajduje.
Zobacz też: level=*

Zobacz też